« Späť

Nasledovanie Krista I 23

Nasledovanie Krista I 23

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - dvadsiata tretia kapitola

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA                                                                

I. kniha  -  dvadsiata tretia  kapitola

MYSLIEVAJME NA SMRŤ

 

 

Každý človek skúsi smrť. Biblické zjavenie sa od nej ani trochu neodvracia a neuniká do neskutočných snov. Zomrelý už nie je. Všetci mŕtvi, čo sú „tam“ majú rovnakú podiel na „akomsi spánku“.  Pohrebné obrady sú čímsi všeobecným. Smrť je spoločným osudom ľudu. Smrť ukončuje život človeka, udiera svoju pečať na tvár každého, spravodlivého aj vinného. Ale akože pred touto neodvratnou nutnosťou, necítiť, že život, tak vrúcne želaný, je iba krehkým a nestálym dobrom? Človek pociťuje smrť  ako nepriateľskú moc.

Boh neučinil smrť -  stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Na počiatku sa výrok smrti vyniesol proti ľuďom iba po hriechu Adama a smrť, ako ju  poznáme zo skúsenosti, prišla na svet závisťou „diabla“ . 

Nie je v moci človeka, aby sa sám zachránil od smrti, na to treba milosť od  Boha. Božia moc víťazí nad mocou smrti, je to prvý stupeň nádeje, o ktorej sa môže človek presvedčiť ešte počas života, nádeje, ktorá sa napokon rozvinie do perspektívy nesmrteľnosti.

Hovoríme: „zomierame každý deň“. Ďalej hovoríme: „Smrť s Kristom znamená zo smrti do života“.

Preto pre kresťana zomrieť je napokon ziskom, lebo Kristus je jeho životom (Flp 1,21).

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKI23.pps/2bef7332-9c98-4d68-9b4b-7764f1e62de1

 

 

Obr.:  Beautiful-google