« Späť

Nasledovanie Krista II 2 a 3

Nasledovanie Krista II 2 a 3

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA II

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA II 

II. kniha

Druhá kapitola

POKORA SRDCA

Poznanie seba robí nás pokornými.  Pokora, sa nepodriaďuje ľuďom, ale Bohu. Etapy cesty k pokore mi vlastne ukázali moju malosť. Usilovala som sa dosiahnuť pokoru a vždy, keď som si myslela, že už smiem o sebe rozmýšľať, že mám pokoru srdca, vzápätí som dostala odpoveď, že je to len zlomok tej pokory, ktorú potrebujem, aby moja láska k Bohu bola dokonalá. Pýcha nie je elegantný klobúk na hlave, predvádzanie sa, sebe chvála, vyvyšovanie,  pýcha je odpoveďou srdca, ktorému chýba pokora. Keď posudzujem, súdim a nemyslím  dobre o svojom blížnom, je dôkazom, že moje srdce je pyšné. Tak ako čakám milosrdenstvo za svoje pády, svoje nedokonalosti, tak ani ja nesmiem byť nemilosrdná voči svojmu blížnemu, ktorý padol. Je tu vždy moment, že uznávam, že Boh ho prijíma takého aký je, že mu dáva šancu obrátenia. Svoju malosť si musím uznať v  každej chvíli s tvárou v tvár s Bohom. Dokonalý je len všemohúci a vševediaci Stvoriteľ. Boh mi dáva  príležitosť dokázať  mu svoju lásku a prejaviť ju v pokore, aká sa odráža od Božej lásky, všemohúcnosti a neprekonateľnej múdrosti.  Uvedomujem si nesmiernu genialitu stvoriteľa, jeho diela, a harmónie,  ktorá nás obklopuje a my v nej žijeme a ktorá nás privádza k pokore:  "Ó aké veľkolepé a nepochopiteľné sú tvoje diela Pane, ... ".

Hľadať tú správnu formu na   velebenie,  chválu a ďakovanie Bohu sa nedá v pýche podľa intelektuálneho (vzdelanostného)  kľúča.  Pretože,  nech je naša slovná zásoba akokoľvek bohatá, sčítanosť, rozhľadenosť sú akokoľvek rozšírené a hlboké, veľkosť Boha nikto nikdy nedosiahne,  ani nedokáže oceniť slovami.  Boha chváliť, velebiť a vďaky mu  vzdávať sa dá len v pokore.

„Ž 139  Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.“ Ak toto pochopíme, potom dokážeme aj my, v pokore umývať nohy úbohých, zanedbaných, nielen tých, ku ktorým prechovávame sympatie.

 

 

 

 

Sv. Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA II 

II. kniha

Tretia kapitola

ŽI V POKOJI S OKOLÍM

 

V každej udalosti máme možnosť voľby. Môžeme sa tešiť, byť naplnení láskou, alebo sa začať hnevať, obviňovať iných, rozčuľovať, alebo  sa zveriť Bohu,  nechať,  aby sa o nás  v pokoji, pokore a v láske postaral. Verím, že dar odovzdania sa Bohu je pre nás všetkých, len nesmieme sa báť vykročiť touto cestou – On je Boh lásky. On vie, s čím všetkým sa dokážeme vyrovnať. Urobí nás svojím nástrojom, cez ktorý bude pomáhať ostatným. Len je potrebné  nespoliehať sa na seba, aby sme  mohli vytrvať, mali schopnosť rozlišovania,  počuť Boží hlas v modlitbe,  vedieť, že všetko je v Jeho rukách; aby sme nekonali nič, čo nie je podľa Božej vôle. Základom všetkého je poznanie božej lásky k nám z ktorej pramení odovzdanie sa do Božej vôle, čoho dôsledkom je harmónia, pokoj a radosť.

Často sa dostávame do stavu otrasov, ale keby sme ich nepoznali, mohla by nás ovládnuť pýcha, čo znamená ešte slabšiu dôveru v Boha, lebo sa viac spoliehame na seba. Ako náhle si uvedomíme, že Boh je naším vládcom, je nám jasné, že niet sa čoho báť.

Dnes ráno som dostala pozvanie, aby som sa naozaj pokorila a nehľadala pramene šťastia, lásky a spokojnosti inde, ako u Boha – v Jeho slove. Aby som sa zbavila kritiky, súdov, posudzovaní, neodpúšťaní, všetkého čo rozdeľuje spoločnosť – bohatí, chudobní, sociálni, inžinieri, lekári, dôchodcovia, mladí, chorí, zdraví, východ, západ... . 

Šťastná, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivá a veľkomyseľná k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu."

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledKrII2_3.pps/d847f284-8676-4847-a511-078fcc726717

 

Obr.:  Beautiful-google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Prepáčte mi, prosím. Raz som sa v druhej kapitole pomýlila v názve: "Sv." Tomáš Kempenský, a potom som už nerozmýšľala a meno som kopírovala s chybou.
Odoslané 6.9.2014 15:26.