« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA III 4

NASLEDOVANIE KRISTA III 4

III. kniha – štvrtá kapitola

Tomáš Kempenský:  NASLEDOVANIE KRISTA III 4

III. kniha – štvrtá kapitola

KRÁČAJME V PRAVDE A V POKORE

 

Kráčať po Božích cestách, po cestách po ktorých Boh viedol svoj ľud v čase  exodu, po cestách, ktoré vyznačil Jeho Syn, aby priviedol všetkých ľudí na koniec nového a spravodlivého exodu, sa dá len v pravde a pokore. Nie je to ľahká cesta, vyžaduje od nás „áno“ , kráčať s očami uprenými na hlavný cieľ života, čo si vyžaduje pripravenosť k nečakaným zmenám a stálu pozornosť.  Boh nám ukazuje cestu, po ktorej máme kráčať. Len my nesmieme váhať („ Čo ak to nie je pravá cesta?“). Boh nám pomôže pri rozhodnutí, a zistime, ktorá je tá pravá cesta, ktorou nás Boh volá do neba. Pre všetkých je jedna úloha: „Rásť vo svätosti“ a to môžeme pred zrakom tohto sveta a dôjsť do neba len  vo vernosti vo viere, v pravde a pokore. 

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIII_4.pps/1052365c-cf6e-4c1f-9f7f-ce95b580de05

 

Použitá literatúra:

SVÄTÉ PÍSMO

T. Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA

 

Obr.:  Beautiful-google