« Späť

Živé kamene

Živé kamene

10 rokov Kostola Ducha Svätého v Dúbravke.

 

 

 

Všetci, čo veríme v Ježiša Krista, sme nazývaní „živými kameňmi“ podľa výroku Písma: „Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. „ (1Pt 2,4-5).  A ako živé kamene sme súčasťou tejto stavby nášho Kostola  Ducha Svätého,  ktorého 10. výročie posviacky sme oslávili na slávnostnej svätej omši  27.10.2012 o 10.00 hod.  Hlavným uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, náš Pán.“ 

V tejto stavbe máme vbudované svoje životy, svoje úspechy, svoje pády, radosti i žiale a všetko vo všetkom tu je  to oslávené pri každej Eucharistii.  

 

 

 

 

 

Foto: Vlastný archív fotografií