« Späť

Pápež František pri modlitbe Anjel Pána pozval denne si čítať evanjelium

Pápež František pri modlitbe Anjel Pána pozval denne si čítať evanjelium

Vatikán 3. januára - V Druhú vianočnú nedeľu napoludnie sa Svätý Otec František pomodlil s veriacimi Anjel Pána a udelil im požehnanie. V príhovore z okna Apoštolského paláca sa sústredil na tajomstvo vyjadrené v prológu Jánovho evanjelia výrazom „Slovo“, označujúcim samotného Syna Božieho, Ježiša Krista. Veriacim opäť odporúčal nosiť pri sebe vreckové evanjelium a mať denný kontakt s Božím slovom jeho meditovaním. V závere pápež zopakoval novoročný odkaz Svetového dňa pokoja: „Premôž ľahostajnosť a vydoby pokoj!“ Na hojne zaplnenom Námestí sv. Petra vládla príjemná atmosféra vianočného obdobia, v strede s betlehemom a vianočným smrekom.
Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána
„Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu! Dnešná liturgia druhej nedele po Narodení Pána nám predkladá Prológ Evanjelia sv. Jána, v ktorom sa ohlasuje, že «Slovo», čiže stvoriteľské Božie Slovo - «sa telom stalo a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14). To Slovo, ktoré prebýva v nebi, to jest v Božej dimenzii, prišlo na zem, aby sme ho počúvali a mohli sme spoznať a rukou sa dotknúť Otcovej lásky. Slovo Božie je samotný jeho Jednorodený Syn, ktorý sa stal človekom, plný lásky a vernosti (porov. Jn 1,14), je to sám Ježiš.
Evanjelista neskrýva dramatickosť vtelenia Božieho Syna, zdôrazňujúc, že dar Božej lásky sa stretáva s neprijatím zo strany ľudí. Slovo je svetlom, a napriek tomu ľudia dali prednosť tme; Slovo prišlo medzi svojich, ale oni ho neprijali (porov. v. 9-10). Pribuchli dvere pred Božím Synom. Je to tajomstvo zla, ktoré robí úklady aj na náš život, čo si z našej strany vyžaduje bdelosť a pozornosť, aby nezískalo prevahu. Kniha Genezis nám to dáva pochopiť pekne vyjadrené jednou vetou. Hovorí, že zlo číha pri našich dverách (porov. 4,7). Beda nám, ak ho necháme vojsť, lebo potom by ono zavrelo naše dvere komukoľvek inému. Sme však povolaní otvoriť dokorán dvere nášho srdca Slovu Božiemu, Ježišovi, aby sme sa tak stali Božími synmi.
V deň Vianoc sme tento slávnostný začiatok Jánovho evanjelia už raz prednášali; dnes sa nám predkladá ešte raz. Je to pozvanie svätej Matky Cirkvi prijať toto Slovo spásy, toto tajomstvo svetla. Ak ho prijmeme, ak prijmeme Ježiša, budeme rásť v poznaní Pána a v láske k nemu, naučíme sa byť milosrdnými ako on. Osobitne v tomto Svätom roku milosrdenstva sa postarajme o to, aby sa evanjelium stále väčšmi stelesňovalo aj v našom živote. Byť v kontakte s evanjeliom, meditovať ho a vteliť ho do každodenného života je najlepší spôsob ako spoznávať Ježiša a prinášať ho druhým. Toto je povolanie a radosť každého pokrsteného: ukazovať druhým Ježiša a darovať im ho. Aby sme to však dokázali, potrebujeme ho poznať a mať ho v našom vnútri, ako Pána nášho života. A on nás bráni pred zlým, pred diablom, ktorý stále číha pred našimi dverami, pred naším srdcom, a chce sa dostať dnu.
S obnoveným odhodlaním k synovskej oddanosti sa ešte raz zverme Márii: jej lahodný obraz Ježišovej Matky a našej Matky kontemplujme v týchto dňoch pri betlehemských jasličkách.
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil apoštolské požehnanie. Následne krátko pozdravil jednotlivé skupiny prítomné na hojne zaplnenom námestí.
Pápež pripomenul Svetový deň pokoja, spojený s nedávnym vstupom do nového roka, keď povedal: „V túto prvú nedeľu roka sa na všetkých obraciam s obnoveným blahoprianím pokoja a dobra v Pánovi. Vo chvíľach radostných i v tých smutných sa mu s dôverou zverujme; jemu, ktorý je naším milosrdenstvom a našou nádejou! Pripomínam tiež záväzok, ktorý sme si dali na Nový rok, v Deň pokoja: „Premôž ľahostajnosť a vydoby pokoj!“ - s Božou pomocou ho dokážme uviesť do praxe.“
Potom pápež František ako duchovný pastier pripomenul aj ďalšiu svoju radu: „A pripomínam aj tú radu, ktorú som vám toľko ráz dal: každý deň si prečítať úryvok z Evanjelia, kúsok z Evanjelia, aby sme lepšie spoznali Ježiša, aby sme Ježišovi otvorili dokorán naše srdce a tak ho dokázali dať lepšie spoznať druhým. Nosme si malé Evanjelium vo vrecku, v taške či kabelke: urobí nám to dobre. Nezabudnite: každý deň si čítame kúsok z Evanjelia.“
Po prianí príjemnej nedele a dobrej chuti k obedu sa Svätý Otec ako zvyčajne rozlúčil s veriacimi prosbou, aby sa naňho pamätali v modlitbe. -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar