« Späť

Apoštolát modlitby bude mesačne prinášať videoposolstvá Svätého Otca

Apoštolát modlitby bude mesačne prinášať videoposolstvá Svätého Otca

Vatikán 4. januára – Modlitbové úmysly Svätého Otca, ktoré tradične šíri Apoštolát modlitby, budú od nového roka 2016 prichádzať k veriacim celého sveta aj vo forme pápežovho videoposolstva. Ako informoval medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby páter Frédéric Fornos SJ, videoposolstvo na január 2016 vyjde v deň sviatku Zjavenia Pána dňa 6. januára. Francúzsky jezuita pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje:
„Apoštolát modlitby je celosvetová modlitbová sieť Svätého Otca, je to sieť modlitby za náročné výzvy pre ľudstvo a pre misiu Cirkvi. Úmysly pápeža na každý mesiac nám takto pomáhajú lepšie poznať veľké výzvy dnešného sveta. Sú to výzvy, ktoré nám pomáhajú byť oveľa viac zaangažovanými v tomto svete v duchu solidarity, milosrdenstva a spolucítenia s naším svetom. – ako povedal Svätý Otec  pri príležitosti Svetového dňa pokoja. Pripomínam veľmi silné posolstvo pápeža Františka na Pôst, v ktorom hovoril takto: „Sme presýtení správami a otriasajúcimi obrazmi, ktoré rozprávajú o ľudskom utrpení, a súčasne s tým cítime našu celkovú neschopnosť zareagovať.“
Táto nová forma angažovanosti Apoštolátu modlitby s priamym osobným zapojením Svätého Otca súvisí aj s prebiehajúcim Svätým rokom milosrdenstva, objasňuje páter Fornos:
„Aby sme v tomto Jubilejnom roku milosrdenstva oboznamovali s výzvami kladenými na ľudstvo, ktoré nám pápež každý mesiac zveruje, chceme ich predstaviť prostredníctvom pápežovho videa, vyhotoveného na vysokej úrovni za účasti talentovaného a kreatívneho medzinárodného tímu zakaždým v desiatich jazykoch. Prečo? Aby sme pomohli ľuďom, katolíkom, ale nielen im, všetkým tým, čo sa chcú modliť a zmobilizovať sa týmito výzvami pre ľudstvo. Modliť sa spolu s pápežom Františkom za tieto výzvy nám veľmi pomôže. Každý mesiac bude toto video prezentované aj na všetkých sociálnych sieťach: Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. Je to video, v ktorom bude hovoriť samotný pápež a pomôže nám modliť sa spolu s ním za tieto výzvy pre ľudstvo.“
Keď pri nedávnom vianočnom stretnutí s mladými spevákmi Pueri Cantores vo Vatikáne Svätý Otec František odpovedal na ich otázku, aké sú jeho predsavzatia na tento rok, povedal, že sa v tomto roku chce viac modliť. Iniaciatíva Apoštolátu modlitby je zameraná presne týmto smerom, vysvetľuje Frédéric Fornos:
„Je to jeho túžba, ktorú môžeme mať všetci! Modliť sa spolu s ním za tieto výzvy pre ľudstvo a misiu Cirkvi a modliť sa spolu s ním za nový svet. Napríklad, na tento mesiac január nám pápež František navrhuje modliť sa a zasadiť sa za medzináboženský dialóg, pretože ho považuje za skutočne dôležitý v dnešnej dobe mať úctu voči druhým v záujme pokoja vo svete. Prosí o modlitbu za to, aby úprimný dialóg mužov i žien rozličných náboženstiev prinášal ovocie pokoja a spravodlivosti.“
Realizáciu pravidelných videoposolstiev Svätého Otca pre Apoštolát modlitby zabezpečí Vatikánske televízne centrum v spolupráci s komunikačnou agentúrou „La Machi“. -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar