« Späť

Páter Lombardi hodnotí apoštolskú cestu: Pápež ukázal, že zmena je možná

Páter Lombardi hodnotí apoštolskú cestu: Pápež ukázal, že zmena je možná

Vatikán/Paraguaj 13. júla – Naplnil sa program 9. apoštolskej cesty pápeža Františka. Ako túto návštevu troch latinskoamerických krajín - Ekvádoru, Bolívie a Paraguaja - ešte pred odletom na spiatočnú cestu z Asunciónu do Ríma zhodnotil vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi SJ? Zameral sa na štyri nasledujúce aspekty:
V prvom rade treba podľa neho zdôrazniť neobyčajnú pohostinnosť a prijatie zo strany ľudu, hlbokú odpoveď lásky, vrúcnosti a pozornosti  na jeho posolstvo zo strany týchto národov, ktoré prijali jeho slová ako veľké povzbudenie a ako zdroj inšpirácie, nádeje a dôvery ohľadom budúcnosti. Ako povedal, sú to krajiny, ktoré sa nachádzajú v delikátnom, prechodnom období svojich dejín - istotne lepšom než v minulosti, avšak ešte stále s vážnymi problémami, ktoré treba prekonať: s chudobou, znečisťovaním prostredia, marginalizáciou.
Druhým aspektom apoštolskej cesty, ktorý je treba podľa pátra Lombardiho zdôrazniť, je silné posolstvo nádeje, že zmena je možná. Pápežovi sa to podarilo komunikovať, ukazujúc, že aj Cirkev je s pokorou nablízku a je účastná na tejto ceste, že je solidárna s týmito národmi. Svätý Otec hlásal evanjelium milosrdenstva, ktoré pomáha budovať svet solidarity a lásky a ktoré dovoľuje meniť systémy, kde prevládajú ekonomické záujmy, ktoré nestavajú do centra spoločné dobro a človeka. Pápež naznačil, ako sa uskutočňuje táto zmena, táto revolúcia: práve prostredníctvom kresťanskej inšpirácie.
Všetko prepájajúcou „červenou niťou“ tejto apoštolskej cesty bola podľa slov vatikánskeho hovorcu radosť z ohlasovania evanjelia, čo je napokon charakteristikou tohto pontifikátu. Evanjelia neoddeleného od reality sveta, schopného inšpirovať všetkých ľudí dobrej vôle, a to aj mimo Cirkvi.
Ako ďalej uviedol páter Lombardi, Svätý Otec František znášal námahu tejto cesty s neobyčajnou silou, odvahou a prirodzenosťou. Pôsobil veľmi energicky vzhľadom k svojmu veku a neobyčajnej aktivite, ktorú si vyžadoval veľmi intenzívny program. Pápež sa do stretnutí vložil celý. Sám o sebe hovorí, že má veľkú Božiu milosť, ktorá mu pomáha  -  milosť stavu, ktorú mu Pán dal spolu s týmto poslaním, aby ho dobre vykonával, a to sa preukázalo aj počas tejto apoštolskej cesty. -zk-

Publikované so súhlasom Radio Vaticana

Pre MK Rastislav Mečiar