« Späť

Bolesť v budúcnosti ľudstva

Bolesť v budúcnosti ľudstva

...pohromy si budú vytvárať samotní ľudia, a to biče stále ukrutnejšie, v porovnaní, s ktorými potopa a ohnivý dážď, čo zničil Sodomu a Gomoru, sú ešte milosrdné tresty. Ó...!

Ježiš sa ujme slova: „Veľa sa zmení. Nie všetko. Lebo proti môjmu učeniu bude v budúcnosti to, čo sa už deje teraz: Nenávisť tých, ktorí nemilujú Svetlo. Lebo proti sile mojich nasledovníkov, bude sila Satanových nasledovníkov. Koľkých! Z koľkých hľadísk! Koľké náuky stále nových heréz sa budú stavať proti  môjmu učeniu, ktoré je nezmeniteľné, pretože je dokonalé! Koľká bolesť z nich vyklíči! Vy nepoznáte budúcnosť Vám sa už terajšia bolesť vo svete zdá mnoho... Ale ten, ktorý vie, pozná hrôzy, ktoré by ste nepochopili, ani keby som vám ich vysvetlil...

Beda, keby som nebol prišiel! Prišiel dať budúcim zákon, ktorý brzdí inštinkty v lepších, a dať sľub budúceho pokoja! Beda, keby človek nemal, skrze môj príchod, duchovné prvky, schopné udržať ho „živým“ v duchovnom živote a udržiavať jeho istotu o odmene...!

Keby som nebol prišiel, zem by sa v priebehu storočí stala rozsiahlym pozemským peklom a ľudské pokolenie by sa roztrhalo a vyhubilo, zlorečiac Stvoriteľovi...“

Najvyšší sľúbil, že už nezošle na celý svet trest, ako bola potopa. Boží sľub sa nemýli“, povie Judáš.

„Áno, Judáš Šimonov. To je pravda. A najvyšší už nezošle celosvetové pohromy ako potopa. No pohromy si budú vytvárať samotní ľudia, a to biče stále ukrutnejšie, v porovnaní, s ktorými potopa a ohnivý dážď, čo zničil Sodomu a Gomoru, sú ešte milosrdné tresty. Ó...!

 

Úryvok z knihy: Evanjelium, ako mi bolo odhalené, Mária Valtorta