« Späť

Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi

Sv. Augustín (354 - 430): Môže byť tvoj pôst milý Bohu, ak zabúdaš na svojho brata? Postiť sa a deliť sa: modlitba sa bude vznášať na týchto dvoch krídlach. Teda posti sa tak, aby iný mohol jesť namiesto teba, a ty sa tiež raduj, že si mohol používať svoje jedlo. Ten, ktorý nemal potravu, chcel by sa najesť v chudobe. Dajme pozor, aby sme v chudobnom nezanedbali svojho Boha, ktorý je v ňom hladný.

Sv. Peter Chryzológ (450):

Nielen pôst, ale všetky čnosti strácajú hodnotu bez milosrdenstva.

 

Sv. Lev Veľký (461):

Modlitba pôstu je milá Bohu a strašná pre diabla. Prináša spasenie pre druhého, aj pre toho, kto sa modlí a postí. Ak sa chceme priblížiť k Bohu, niet nič účinnejšie, než pôst!

Nezanedbávajme tento silný prostriedok, liečbu, čo je taká účinná na naše rany. Posúďte svoje šťastie: tí, čo veľa dostali, nech dajú veľa. Nech pôst veriacich sa stane stravou chudobných!

 

Sv. Fulgencius Ruspenský (533):

Keď uspokojujeme žiadostivosť jedením, pôžitok zjedol časť, ktorú mali dostať chudobní.

 

Rathuer Veronský (974):

Tí, čo nerozdelia chudobným to, čo sami nezjedli, postia sa zle a nechávajú pre svoje ústa, alebo, ešte horšie, pre mamonu, zlého ducha lakomosti.

 

Raoul z Poitiers (1190):

Keď sa postíme, prijímame za svoj stôl Krista v chudobných.

 

Rozhovor učiteľa a žiaka o pôste

"Dieťa moje, čo robíš, keď sa postíš?"

Brat odpovedá: "Zrána spletám palmové ratolesti a kým pracujem, rozmýšľam o žalmoch. Keď dokončím jeden kôš, modlím sa a napoludnie si trocha pospím. Potom vstanem, idem do dielne a znova pracujem, kým neurobím tri koše. Večer sa modlím, a keď urobím sto poklôn, idem na ofícium. Nasledujúci deň varím do deviatej a dosýta sa najem."

Starec na to povie: "Dieťa moje, to nie je pôst. Ak sa odriekaš jedla a povieš niečo zlé o niekom a odsudzuješ, si pomstivý k druhému, alebo dovolíš, aby sa ťa zmocnili zlé myšlienky, alebo v duchu túžiš  robiť niečo iné, bolo by oveľa lepšie, keby si v ten deň jedol a tomu všetkému si sa vyhol, ako keď sa tým sýtiš. Aký úžitok má človek, keď sa zdržuje pokrmu, a podvoľuje sa všetkým žiadostivostiam? Či nevieš, že každý, kto svoje chúťky uspokojuje v mysli, je a pije, hoci neprijíma potravu? Teda, ak chceš žiť zdržanlivo a postiť sa tak, ako sa páči Bohu, chráň sa každého zlého slova, každého ohovárania, odsudzovania a neotváraj svoje ucho zlému slovu. Očisť si srdce od každej poškvrny tela i ducha (porov.2Kor7,1), od každej túžby pomstiť sa a od každej závisti."

(páter Slavko Barbarič - Medjugorje - Postite sa srdcom)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem Ti Bože, za pátra Slavka,za Medžugorje, za ľudí ktorých posielaš, aby svojim životom, skúsenosťami, radami ,slovami , usmernili môj život . Ďakujem Ti môj Bože, že ma nenechávaš samého v temnote a v ustavičnom boji medzi dobrom a zlom. Lebo ako Ty si bol pokúšaný v púšti, aj ja prežívam útoky diabla.
Odoslané 26.2.2012 11:14.