« Späť

Cirkev je tajomné telo Kristovo

O podstate Cirkvi vyjadruje sa vznešenými slovami Druhý všeobecný koncil (1962-65) v dokumente, nazvanom "Dogmatická konštitúcia o Cirkvi" (Lumen gentium), v hlave 1, kde sa hovorí O tajomstve Cirkvi". Cirkev je Boží ľud, tajomné telo Kristovo a chrám Ducha Svätého. Je "akoby sviatosť Kristova, lebo v nej sa uskutočňuje spoločenstvo všetkých ľudí s Bohom. Cirkev má najužší vzťah k Najsvätejšej Trojici. Na jej vzniku majú podiel Otec, Syn a Duch Svätý. Z toho plynie aj jej dôstojnosť a poslanie, ktoré závisia na účasti v živote Najsvätejšej Trojice.

Koncil zdôraznil rôznymi menami a obrazmi, čo je Cirkev: ovčinec, stádo a pastier.

Pole, obrábané hospodárom.

Vinica a v nej Kristus: vinná réva s ratolesťami.

Budova Božia, v ktorej základný kameň je Kristus - na tomto základe budujú Cirkev apoštoli.

Boží dom a v ňom Božia rodina.

Boží príbytok pre Ducha, svätý chrám, nebeský Jeruzalem a naša Matka.

Hlavne však Cirkev je tajomné telo Kristovo.

Koncil v tomto výraze nevidí len obraz Cirkvi, lež vyjadrenie tajomnej jednoty medzi Kristom a jeho Cirkvou.

Kristus miluje Cirkev ako svoju verenicu.

Cirkev je tajomné telo Kristovo (Corpus Christi mysticum), ktorého hlavou je Kristus a ktoré je oživované Duchom Svätým ako dušou, my sme jeho údmi a sme si údmi navzájom.

Z toho je vzájomná  aj neporovnateľná hodnosť Cirkvi, ktorá má Krista samého za hlavu, podľa slov apoštola: "Urobil si ho nad všetkým hlavou Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý všetko vo všetkom naplňuje" (Ef1,22).

A ďalej: "On (Kristus) ustanovil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, iných za evanjelistov, niektorých zasa za pastierov a učiteľov, aby náležite pripravovali svätých na dielo služby, totiž na budovanie tela Kristovho, kým všetci nedospejeme k jednote vo viere a v poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere plného vzrastu Kristovho" (Ef 4,11-13).

Cirkev je ustanovizeň božsko - ľudská. Kým po ľudskej stránke v nej môžu byť chyby a nedostatky, aj hriechy a previnenia, jej božská tvár je čistá a nepoškvrnená.

Kristus je Veľkňaz a celý Boží ľud urobil kráľovstvom a kňazstvom Božím. "Jemu (Kristovi), ktorý nás miloval a krvou svojou vykúpil z hriechov a urobil kráľovstvom a kňazmi Boha a svojho Otca..."(Zjv1,6). Toto všeobecné kňazstvo veriacich je priradené ku kňazstvu ministeriálnemu, hierarchickému (ku biskupom, kňazom a diakonom). Pravda, sú aj veľmi rozdielne, lebo iným spôsobom sú účastné na jedinom kňazstve Kristovom. Boží ľud uskutočňuje svoje všeobecné kňazstvo čnostným životom, v prijímaní sviatostí a vrcholom všetkého je obeta sv. omše. V prijímaní Najsv. Sviatosti sa prejavuje jednota Božieho ľudu.

(Malý teologický lexikon)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
"Vrcholom všetkého je obeta sv. omše. V prijímaní Najsv. Sviatosti sa prejavuje jednota Božieho ľudu" - aj ja to tak cítim. emoticon
Odoslané 29.8.2012 9:45.
Odoslané 29.8.2012 10:09.
To je výborné. Ďakujem.
Odoslané 29.8.2012 11:23.
Vďaka za pripomenutie. Cirkev je naozaj potrebné vnímať ako Kristovu nevestu, o ktorú sa stará a skrášľuje ju. Ponímanie ženícha a nevesty v židovskej symbolike a tradícii je nádherné. Nevesta sa musí tešiť na ženíchov príchod a ostávať v očakávaní. Ale to by bolo asi na ďalší blog. Bol by som rád, ak by ma niekto v tomto predbehol a popísal túto nádhernú symboliku emoticon
Odoslané 29.8.2012 12:22.
Martinko, my si počkáme predsa len na Vás emoticon
Odoslané 30.8.2012 8:18 ako reakcia na Martin Lojek.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Martin Majda
Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
tomáš ján kuník
Anna Lojeková
Stefan Patrik Kovac
Martin Lojek
Miroslav Priecel
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
apríla 6
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Boh, ktorý obnovuje všetko mŕtve, zničené, stratené.
12:34
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)