« Späť

Úloha biskupov, kňazov, diakonov

Úloha biskupov, kňazov, diakonov

Jednou z hlavných úloh a povinností biskupa je zvestovanie evanjelia. Biskupi sú autentickými zvestovateľmi a svedkami božskej a katolíckej pravdy ("božská" pravda je pravda zjavená, "katolícka" alebo cirkevná je pravda Cirkvou vyhlásená).

Ich učenie sú veriaci povinní poslušnosťou rozumu a vôle prijať, a to navonok aj vnútorne. Biskupi, hoci osobne nie sú neomylní, predsa rozídení po celom svete spolu s nástupcom sv. Petra apoštola, s pápežom, ak v svojom úradnom učení tú istú pravdu pokladajú za konečne záväznú, zvestujú Kristovo učenie neomylne.
Pápež aj sám je neomylný, ak sú splnené isté podmienky, a jeho neomylné vyhlásenie nikto nemôže meniť.
Nositelia učiteľského úradu sú v ustavičnom spojení so zjavením Kristovým a tak sú aj diecézy, ba aj menšie časti Cirkvi (farnosti) zapojené do neomylného prijatia zjavenia Božieho.
Biskupi vykonávajú svoj učiteľský úrad, keď kážu, keď vydávajú katechizmy, pastierske listy, keď schvaľujú knihy a časopisy (pomocou tzv. cirkevných cenzorov), keď dávajú kánonickú misiu katechétom aj profesorom teológie.
Právom a povinnosťou biskupa je aj posväcovanie ľudí, najmä jemu zverených duší. Preto vysluhuje sviatosti, a to neobmedzene všetky, teda aj svätenie kňazstva (môže svätiť diakonov, kňazov aj biskupov).
Biskupi mocou, ktorú dostali pri biskupskej vysviacke a po pridelení územia, diecézy, hlavou Cirkvi, vedú, riadia a spravujú im zverené diecézy.

Kňazi sú v spojení s biskupom na základe kňazskej vysviacky a kňazskej dôstojnosti. S biskupom tvoria "jediné presbytérium". Oni sprítomňujú, akoby zosobňujú biskupa v miestnych cirkevných zhromaždeniach (farnostiach). Aj kňazi majú trojakú úlohu: zvestovať slovo Božie, viesť veriacich a vykonávať bohoslužby s vysluhovaním sviatostí.

Diakoni sú na nižšom stupni cirkevnej hierarchie, ale patria do nej. Aj úrad je službou, diakoniou. Posilnení milosťou v liturgii, v kázaní slova Božieho a v službe lásky slúžia ľudu Božiemu. Ich hlavnejšie úlohy sú: vysluhovať krst, dávať sv. prijímanie, sobášiť, katechizovať, kázať slovo Božie, pochovávať. Keďže tieto služby sú v živote Cirkvi veľmi dôležité, v budúcnosti aj v Cirkvi s latinským obradom má byť stály diakonát. Biskupské konferencie majú rozhodnúť, či je pre miestne pomery potrebný. Diakonmi sa môžu stať aj starší, ženatí mužovia. Mladí diakoni však sú ako doteraz viazaní bezženstvom, celibátom.

(Malý teologický lexikon)

obrázok: http://www.farnostsabinov.sk/?task=akt&page=1&option=Predstavujeme:_diakon_Dionyz_Takacs-10050


Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Miroslav Priecel
Eva Baranovičová
Anna Lojeková
Majka Sluková
Ján Pankovčin
Martin Majda
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
apríla 6
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Boh, ktorý obnovuje všetko mŕtve, zničené, stratené.
12:34
marca 1
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Fašiangy, ako kult zábavy?.
18:46
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)