Citáty

Pri modlitbe nikdy nedávaj do pohybu ústa, kým si nerozhýbal srdce.

neznámy

Modlitba má sedem podmienok, totiž aby bola dokonalá, pevná, vytrvalá, nábožná, pozorná, vrúcna a z lásky.

sv.Terézia z Avily

V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.

P.Rosso

Viem, komu som uveril...

apoštol  Pavol

Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným - pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.

Tomáš Kempenský

Michal David spieva v jednej zo svojich piesní Já, já, já, jenom já, Ježiš nám stále hovorí ty, ty, ty, a len ty.

Miroslav Litviak

Ak vás pre vašu nábožnosť považujú za pokrytca, ak vás považujú za slabocha a zbabelca, že odpúšťate krivdy, netrápte sa preto. Kresťanskú čnosť, ktorá musí byť povznesená nad všetku ľudskú úctu, takéto falošné a klamné posudzovanie nemôže zatemniť.

sv.  František  Saleský

Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci.

Blaise Pascal

Vychovávatelia nech milujú, čo sa páči mladým a mladí budú milovať to, čo sa páči vychovávateľom.

sv. Ján Bosco

Dobrým možno nazvať taký život, v ktorom nasledovali dobré skutky tak husto, že nebolo medzi nimi medzery.

Marcus Aurelius

Kto miluje, má stále plné ruky práce.

Aischylos

Pokiaľ niekto žije sám, ľahko sa môže považovať za svätého; až v spoločenstve pocíti, či je naozaj pokorný a trpezlivý. O nikom sa nechcem dozvedieť ani povedať nič, čo by som nechcela, aby druhí hovorili o mne.

Terézia z Avily

Pokušenia nech vás neľakajú. To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu, je dobrý znak. Značí to, že mu ešte nepatríte.

František  Saleský

Najelpší spôsob ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť, je prijímať všetko radostne.

Matka Tereza

Aj keď si na dne, Božia ruka je stále pod tebou.

Pavel Kosorin

Múdry je ten, kto pozná potrebné veci, nie veľa vecí.

Aischylos

Obľúbené video

Wall - najnovšie