23.2.2012

z knihy Z chlapca kráľom:

1.kapitola

muž má vo svojom živote rôzne etapy: chlapca - kovboja - bojovníka - kráľa - mudrca.

2. kapitola

Boh Otec sa usiluje: Dá im podiel na svojom bytí a prirodzenosti - byť silný tam, kde záleží na sile; nežný a láskavý tak, ako je on sám nežný a láskavý; hnevať sa tam, kde sa hnevá. Dokonca aj v drobnej záležitosti týkajúcej sa moci, uschopní ich urobiť čokoľvek, čo vykonal jeho Syn Ježiš na zemi. Jeho život bol životom dokonalého muža, jeho diela boli dielami dokonalej ľudskosti... Vtedy, keď začneme uvažovať ako on, keď sa myseľ syna stáva mysľou otcovou, skutky syna takými ako skutky otca, potom je skutočne on Synom svojho Otca a my Božími synmi.

MacDonald, Nepovedané kázne

3. kapitola

Opis krásnych spomienok na detstvo, ktoré u každého čitateľa vyvolá vlastné pekné spomienky na detstvo spojené s otcom. V druhej časti sa zameriava na sklamania, ktoré hlboko poznačujú chlapčenskú dušu v tom období, keď otca stratili ako svoj vzor. Nakoniec ale obracia pozornosť k Bohu ako milosrdnému Otcovi, ktorý nám vždy odpustí, a bude stáť pri nás, keď to dovolíme a budeme chcieť