Modlitby

Na tejto stránke budem uverejňovať modlitby, väčšinou uvedené jednou vetou, ktoré som našiel a celkom ma povzbudili alebo prekvapili.

Pane, kiežby láska, ktorú si mi prejavil na kríži, naplnila moje srdce, aby som sa o ňu dokázal deliť s bratmi a sestrami. Kiežby som vždy dokázal vidieť v nich teba!

Denné zamyslenie 15.6.2011, časopis Slovo medzi nami

Pane Ježišu, chcem seba aj ostatných vidieť tak, ako nás vidíš ty. Ešte viac mi otvor oči, aby som videl skutočnosť a silu tvojej lásky.

Denné zamyslenie 15.2.2012, časopis Slovo medzi nami

Od začiatku sa musíš učiť počúvať Boží hlas vo svojom srdci. Boh hovorí v tichosti srdca. Potom budú tvoje ústa hovoriť z plnosti srdca. Počúvaj v mlčaní. Ak je tvoje srdce plné iných vecí, nemôžeš počuť Boží hlas. Ak si však počul Boží hlas v tichosti svojho srdca, potom je tvoje srdce naplnené Bohom, tak ako Mária bola plná milosti. A z tejto plnosti srdca potom prehovoria tvoje ústa.

(upravený citát Matky Terézie na štýl modlitby)