Blog

« Späť

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.

Ako je to s nami? Zamáva to s nami, keď niekto chodí lepšie oblečený, má silnejšie auto, krajšie bývanie, lepšie výsledky, viac zarobí....? Život bez závisti je neskutočne krásny- dobroprajnosť totiž náš život obohacuje úspechom tých druhých. Pri šikovnom mladom kolegovi si môžeme povedať- "Wow, dá sa to už v takomto veku." Pri niekom s pekným oblečením sa môžeme potešiť dobrým vkusom a schopnosťou zladiť kúsky z šatníka. Musíme si uvedomiť,že naše dobro a dobro iných sa navzájom nevylučujú- nie sú na úkor toho druhého: to, že doprajem iným pekný dom, harmonické manželstvo, postup v práci ma nijako neoberá o to, aby som aj mal niečo také. Pán Boh nemá vyvolencov- chce požehnať každého a požehnať ho hojne.
 
Niekedy môže byť pre nás dobroprajnosť náročná. Túžime síce tešiť sa z iných a ich dobra, ale akosi nedokážeme premôcť smútok z toho, že my to či ono také dobré nemáme. V prvom rade je potrebné v pravde posúdiť, či u nás nejde iba o nevďačnosť- máme všetko, čo potrebujeme- milujúcu rodinu, pokojný domov, prácu v dobrých podmienkach a len naša žiadostivosť nás ťahá mať stále viac.V tom prípade sa treba zrieknuť žiadostivosti a ďakovať Bohu za požehnania, ktoré nám dáva. Ak nám ale chýba niečo podstatné a my sa cítime ako tí nevyvolení, obyčajní, "neprotekčný" a s tichou závisťou pozeraáme na tých druhých akoby boli "Boží miláčikovia", niečo nie je v poriadku. Na začiatku treba odmietnuť klamstvo, že nás Boh miluje menej a chce nám dať menej požehnania ako iným. Boh miluje každého maximálne, bez ohľadu na to, koľko sa modlíme, chodíme do kostola alebo aké hriechy máme.Je na nás otvoriť sa Jeho nekonečnej láske a prijať ju. Božie Slovo hovorí "Pán je môj pastier, nič mi nechýba." Urobme Boha naším Pánom v každej oblasti. Túžime po dobrom životnom partnerovi, po bábätku, peknom vlastnom bývaní, dôstojnej dobrej práci, pokoji a harmónii v rodine? Nech nás vedie Boh a nebude nám to chýbať. Je mnoho svedectiev ako sa celé rodiny zmenili na nepoznanie len preto, že manželka začala zmenu čakať od Boha a nie od manžela. Prestala dôverovať samej sebe a celú dôveru dala v Boha. A podobne sa to stalo i v ostatným oblastiach.
 
Je obrovským klamstvom, keď si myslíme, že ak sa budeme tešiť z úspechu a dobra iných, oberie nás to ešte viac. Pravdou je, že závisť a neschopnosť priať dobro iným a tešiť sa z neho, nás uzavrie do hrozného väzenia horkosti a sebaľútosti. To nie život, ktorý má P8n Boh pre nás, preto ho odmietnime prijať- a príjmime Jeho plán s nami, ktorý plný "myšlienok pokoja a nie súženia."
 
 
Praktická aplikácia:
 
Modlitba k Duchu Svätému a prosba o dobroprajnosť:
 
Drahý Duchu Svätý, ďakujem Ti, že mi pomôžeš stať sa dobroprajným/ou. Túžim, aby v mojom srdci nebola žiadna závisť, žiadostivosť či dokonca prianie zlého iným ľuďom. Odmietam ich a prijímam Teba ako svojho Pána. Verím, že ma miluješ maximálne a nie je nič, o čo by si ma chcel ukrátiť. Ďakujem Ti za všetko dobré, čo si mi dal (vymenujme podstatné________________). Daj, aby som si to vedel/a vždy vážiť a nebrať to ako samozrejmosť. Odovzdávam Ti aj oblasti, kde cítim, že mi niečo podstatné chýba (vymenuj_______________). Skladám svoju dôveru plne v Teba. Rozhodujem sa nechať sa Tebou úplne viesť a prosím ťa, urob ma schopným/ou počuť Tvoj hlas a rozumieť mu a tiež poslúchnuť to, čo mi hovoríš. Prosím Ťa, požehnaj všetkých mojich blízkych, priateľov, známych a zvlášť tých, ktorí mňa alebo moju rodinu nemajú radi či ubližujú nám. Osloboď ich od nenávisti a daruj im pokoj. A ja prijímam Tvoj pokoj a radosť, celé Tvoje požehnanie a chcem ho dávať ďalej okolo seba. Amen
 
SKUTKY: povzbudiť slovne, cez sms, mail, telefonát a vyjadriť radosť z úspechu toho druhého, poďakovať niekomu za dobrý vplyv, ktorý mal na náš život, pomodliť sa za iných a ich potreby a ak je to možné, prakticky pomôcť
Komentáre

Najnovšie články

Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.
Pôstna výzva lásky

Pôstna výzva lásky

Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie.
Ako zmeniť toho druhého

Ako zmeniť toho druhého

Chceme pre toho druhého len to najlepšie- či už je to priateľka, manžel, súrodenec, rodič alebo naše dieťa. Vidíme, kde potrebuje zmenu, čo robí zle a aké to má následky. A--- väčšinou aj vieme presne, čo by mal urobiť, aby sa "polepšil", zmenil a napravil. Chceme to preňho z lásky.
Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

"Hneď, ako začujete zvuk vojnového pochodu vo vrcholcoch stromov, pohnite sa do boja." 1 Krn 14,15a
Žena a kňaz

Žena a kňaz

Medzi mojimi známymi a priateľmi sú aj kňazi. Niektorí sú mi zvlášť blízki, lebo ma podržali, pomohli mi a viedli ma, dali mi zakúsiť pochopenie a prijatie. Sú mladí, v strednom veku i staručkí. Je vzácne a krásne nájsť aj v kňazovi blízkeho priateľa, ale my ženy by sme mali pri tom mať na zreteli jednu vec.
Zvonenie na poplach vo vzťahu

Zvonenie na poplach vo vzťahu

Sú situácie, o ktorých vieme, že sú nebezpečné – tak, ako keď sa niekto hrá so zápalkami v stodole plnej suchého sena. Stačí iskrička... Aj vo vzťahoch sa potrebujeme naučiť myslieť dopredu, myslieť na následky.
Keď padá vzťah, treba ho chytať

Keď padá vzťah, treba ho chytať

Zdá sa, že vzťahy nepožívajú vysokú mienku spoločnosti... Ak by ľudia videli padať vzácnu čínsku vázu, bez váhania by sa väčšina snažila zachytiť ju. Keď vidíme, že sa rozpadá vážny vzťah či manželstvo, zvykneme sa pri tom len prizerať a čakať ako to dopadne.
Hádaj, kto sa za Teba neustále modlí

Hádaj, kto sa za Teba neustále modlí

Ak sa Ti zdá, že nemáš žiadnu oporu, nevieš na koho sa obrátiť alebo len nemáš odvahu vôbec niekoho poprosiť o pomoc- je tu niekto, kto sa za Teba modlí stále- a stále to aj bude robiť.
Suvenír, ktorý môže zmeniť život

Suvenír, ktorý môže zmeniť život

Chvála Bohu už aj Slováci môžu chodiť pravidelne na dovolenky nie "na maltu", ale skutočne si oddýchnuť a trošku spoznať svet. To nové, čo nás možno uchváti a bude fascinovať ale nemusí byť najlepšie aj vziať domov či venovať kúsok z neho blízkym.
Prečo sa žena rada do všetkého montuje

Prečo sa žena rada do všetkého montuje

Manžel montuje a ona idúc okolo nezabudne podotknúť, že možno bolo lepšie dať to o milimetrík vyššie... Zanedlho už stojí a pozerá milovanému mužíčkovi cez plece a v peknej hlavičke sa rýchlo tvorí predstava a rastie túžba len troška pridržať ten skrutkovač ... alebo ešte lepšie vyrvať mu ho z ruky a skúsiť to sama...
Uzdravenie vnútorných zranení: Princípy

Uzdravenie vnútorných zranení: Princípy

Ako sme už povedali o vnútorných zraneniach – sú to zranenia reálne a bolestivé, ku ktorým môžeme prísť na rôznych miestach od rôznych ľudí či skupín ľudí. Nie je potrebné na sebe hľadať problémy – skôr riešiť problémy, ktoré si uvedomujeme, že máme. Ak prežívame nejakú neschopnosť – Božie Slovo hovorí "Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.", preto treba jednať s negatívnymi pocitmi, ktoré nedokážeme ovládať a ničia nás.
Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu: Princípy

Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu: Princípy

Nejde o to, aby sme sa ľutovali, ale nikto z nás v tomto nedokonalom svete nemal dokonalé prostredie, výchovu, priateľov a zážitky, a tak sme si museli vedome či podvedome vybudovať istý spôsob ako reagovať a prežiť. Mnohokrát sme ale čo-to od života utŕžili aj pokiaľ ide o naše vnútro.