Blog

« Späť

Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.

Mnohokrát páry vôbec nemajú v úmysle robiť priestupky voči dôvere, často si len neuvedomujú, aký veľký dosah na dôveru v ich vzťahu- z čoho vyplýva aj pevnosť ich vzťahu, majú veci, ktoré robia. Vzťah nemá byť naťahovaním sa, ani večnou vojnou jedného proti druhému. Vzťah má byť spoločným kráčaním do toho istého cieľa, kde raz jeden, raz druhý pomáha partnerovi kráčať ďalej a najlepšie- užívať si aj cestu :)

Bonusy dôvery

Láska bez dôvery nedokáže existovať. Dôvera je ako záručný list vzťahu, priamy dôkaz o tom, že naša investícia do vzťahu bola dobrá a stojí za to a prináša nám veľké výhody. Vďaka dôvere zažívame vo vzťahu nasledovné:

  • Pocit bezpečia
  • Priateľstvo
  • Intimita
  • Možnosť zdôveriť sa
  • Pomoc

 

Dôverné pasce

Všetky vymenované bonusy každý uvíta rád. Neradi zasa vidíme ich opak vo forme nepriateľských postojov, slov a skutkov nášho partnera, pocit neistoty, stratu intimity, ktorá v manželstve znamená onedlho aj problémy v intímnej oblasti manželov, viaznucu komunikáciu a pocit, že sme na všetko sami.

Je niekoľko myšlienok a postojov, ktoré nás tak rýchlo dostanú do problémov a tajomstiev, z ktorých sa len ťažko človek vymotá. Skúsme sa spolu na ne pozrieť:

Aj tak tomu nebude rozumieť. Vo vzťahu potrebujeme stavať vzájomné mosty. Samozrejme, sú oblasti, v ktorých si partneri bývajú veľmi vzdialení, ak však nepristúpia k vzájomnému budovaniu, tieto oblasti zostanú ako veľká priepasť medzi nimi. Z vlastných skúseností musím priznať, že som po celé roky bojovala proti počítačom – a môj manžel je informatik! Keď som chcela manželovi pomáhať a rozumieť, musela som vstúpiť do jeho sveta. Začala som malými mechanickými úlohami ku ktorým pribudli zložitejšie. Vďaka tomu som sa začala orientovať aj v terminológii a môžeme sa spokojne porozprávať aj o jeho projektoch a ja ho môžem zaangažovane počúvať.

Načo ho/ju s tým zbytočne zaťažovať. To, že sa o niečom pred partnerom zmienime, znamená, že chceme, aby o tom vedel. Nemusí vždy ísť len o veci, v ktorých potrebujeme pomoc. Ide o to, aby sme si rozumeli. Ak máme dostatok informácii o tom druhom, omnoho lepšie ho pochopíme a porozumieme aj jeho reakciám a správaniu.

Takéto veci ho nudia/nezaujímajú. Táto pasca znie celkom nevinne, ale je veľmi nebezpečná. Ak niektorú oblasť budeme zdieľať do veľkej miery s niekým iným- v tejto oblasti nebudeme vedieť nášmu partnerovi dôverovať. Mnohé veci zo života našich partnerov sa nám môžu zdať „cudzie“,  ale mali by sme sa o ne zaujímať preto, že chceme partnera ešte viac spoznať a popri tom isto uvidíme aj hlbšie súvislosti.

Nechcem ho/ ju zarmútiť. Pred partnerom nesmieme nič zámerne tajiť. Ako dobre vieme, raz sa pravda určite ukáže a naše klamstvo si zapýta daň aj s úrokmi. Ak naozaj partnera nechceme zraniť, musíme s pravdou – hoci ako nepríjemnou von- dlhy, znásilnenie, strata práce, depresia, romantické pocity k niekomu inému. Možno budeme prekvapení, ako rýchlo sa situácia vyrieši.

On/ona pre také veci nemá pochopenie. Či už ide o istý spôsob spirituality, charitatívnu činnosť, potrebu tráviť čas osamote a veci premyslieť, nehovoriť o veciach pre nás veľmi dôležitých a opakovane hľadať spôsob, ako by sa dali dosiahnuť tak, aby sme boli obaja spokojní, bude viesť k veľkému narušeniu dôvery. Ak v istých veciach nemáme rovnaký názor, musíme hľadať kompromis. Ak tento kompromis nie je možný a ide o podstatnú vec, je dobré vyhľadať pomoc či poradenstvo.

Čo ak ho/ju tým vystraším a stratím. Vzťah nie je na to, aby sme veci prežívali sami. Zvlášť pred manželstvom nie je treba váhať s „testovaním“ vzťahu, keď uvidíme, či nášmu partnerovi záleží na nás alebo len na výhodách, ktoré mu zo vzťahu plynuli. Niektorí sa hanbia za svoje prostredie, niektorí za svoju minulosť, veľký neúspech či zlyhanie alebo sa boja reakcie na ich diagnózu. V manželstve zasa nie je priestor na to, aby sme zakrývali negatívne skutočnosti. S Božou pomocou sa v modlitbe dá prekonať každý problém.

Dôvera sa dá posilňovať

Možno si poviete, že nedostatok dôvery je váš problém – a že nedokážete dôverovať tomu druhému. Dôvera je most, ktorý sa buduje z oboch strán. Ideálne je, ak sa kroky dôvery rozhodnete robiť obaja. Ak však máte problém so spoluprácou partnera, predsa dokážete 50% úspechu zvládnuť aj vy sami. Ak sa rozhodnete posilniť dôveru voči svojmu partnerovi, vy sami sa stanete „dôveryhodnejšími“ a váš partner sa ľahšie vydá na cestu dôvery za vami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako budovať dôveru, prečítajte si : 9 krokov ako posilniť dôveru

 

 

Najnovšie články

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Kňaz by mal... Byť taký či onaký a robiť to či ono... A – hlavne – by NEMAL robiť to či ono... Samozrejme.
Zradení

Zradení

Žiaľ, občas musím vidieť úžasných ľudí trpieť. Oni verní, hlbokí, úprimní ostali zranení, zradení...sami. Nedokážem vstúpiť do tej samoty. Je to tá, ktorej chýba životný partner, miesto, kde patrí iba on či ona a aj dobrí priateľ a priateľka je tu primálo.
Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Miranda Hawthornová mi asi bola súdená. Nielen kvôli tomu, že som v Londýne bývala na Hawthorn Avanue, ale najmä kvôli jej sympatickej, trošku rebelantskej povahe.
Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.