Blog

« Späť

Os Hillman: Práca ako služba

Os Hillman: Práca ako služba

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“ Kol 3,23-24

Božie Slovo veľmi jasne hovorí o tom, že účelom nášho pracovného života je, aby sme tam zjavovali Krista v našom živote a cez náš život. Náš postoj by mal byť taký, aby sme sa aj na našu prácu pozerali cez „nadradený“ objektív služby.  Práca má chváliť Boha. Obe slová- práca a služba- majú dokonca rovnaký pôvod v hebrejskom slove „avdoah“.

Robert Laidlow sa narodil v Škótsku v roku 1885, ale vyrastal na Novom Zélande. Vďaka tomu, že sa narodil do kresťanskej rodiny, vo svojich 17-tich rokoch úplne odovzdal svoj život Ježišovi. Keď mal 19-násť, začal pracovať v spoločnosti predávajúcej železo ako obchodný predajca. Neskôr dostal nápad a vymyslel poštový nákupný katalóg, ktorý predával všetko – vrátane spodnej bielizne, potravín, kozmetiky a potrieb na farmárčenie- všetko založené na výpredajových zľavnených cenách. Tento pokus bol úspešný a neskôr sa jeho obchod spojil s veľkou spoločnosťou Farmárska trhová únia. Robert sa stal jej generálnym manažérom a v tejto pozícii zotrval 50 rokov.

Toto ale nie je najdôležitejšou vecou, ktorú by sme mohli o Róbertovi Laidlowovi povedať. Tento muž pochopil, že jeho práca je nástrojom, ktorým môže iných pritiahnuť k Ježišovi. Začal dávať 10 % zo svojich príjmov už od skorého začiatku svojho podnikania. Neskôr napísal do svojho deníka : „September 1919,  vek 25 rokov : Rozhodol som sa, že zmením môj predošlý systém rozdeľovania príjmov a odteraz budem dávať polovicu ( 50 %) zo všetkých mojich príjmov.“ Takto pokračoval nasledujúcich 60 rokov. (Zdroj : John Woodbrige, ed, More than Conquerors, Chicago, Illionis: Moody Press, 1992, S.351)

Výsledkom tohto rozhodnutia bolo nespočetné množstvo ľudí získaných pre Ježiša vďaka zdrojom, ktoré Laidlow daroval misijným skupinám a na iné dôležité kresťanské účely. On sám bol taktiež osobne zapojený do služby. Napísal útlu knihu, v ktorej podal zmysluplné vysvetlenia na otázky ohľadom viery a života názvom : „Dôvod“. Stá tisíce ľudí prijali vieru v Krista vďaka tejto 46 stranovej brožúrke. Verejne hovoril mnohým o svojej viere v Boha a veľmi sa osobne angažoval vo Vojenskej a Leteckej asociácii cez druhú svetovú vojnu..

Robert Lainlaw porozumel tomu, čo znamená viesť svoj obchod tak, aby jeho najdôležitejším cieľom bola služba Bohu.

Má Boh pod kontrolou celý Tvoj život ?  Ak áno, budeš schopný vidieť svoju prácu ako „nadstavbu“ Jeho života v Tebe. Dovoľ dnes Ježišovi žiť „v“ Tvojej práci a „cez“ Tvoju prácu.

 

Oslovilo ťa posolstvo tohto blogu ? Zdieľaj ho so svojimi priateľmi mailom alebo na sociálnych sieťach.

 

Preložené, nekrátené z originálu : Os Hillman : TGIF : Business as Ministry

Komentáre

Najnovšie články

Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.
Pôstna výzva lásky

Pôstna výzva lásky

Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie.
Ako zmeniť toho druhého

Ako zmeniť toho druhého

Chceme pre toho druhého len to najlepšie- či už je to priateľka, manžel, súrodenec, rodič alebo naše dieťa. Vidíme, kde potrebuje zmenu, čo robí zle a aké to má následky. A--- väčšinou aj vieme presne, čo by mal urobiť, aby sa "polepšil", zmenil a napravil. Chceme to preňho z lásky.