OZNAMY

Prevzaté z farský list farnosti Najsvätejšej Trojice v Udavskom  Ročník  V. - 17/2017 -23. apríl 2017

Ohlášky

III. Oznamujeme, že sviatosť manželstva mienia prijať: Lukáš Bešák, bývajúci: Ptičie, rodičia: Jozef a Darina r. Kurejová a Eva Futejová, bývajúca: Udavské, rodičia: +Michal a Ľubica r. Marková.

Príprava na 1. sväté prijímanie Stretnutie detí ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v kostole v Udavskom v piatok 28. apríla o 18.30.

 Stretnutie farskej hospodárskej rady.  Vo štvrtok 27. apríla o 19:00 hodine bude na fare v Udavskom stretnutie hospodárskej rady z Udavského.

Rádio Lumen pripravuje piatu rozhlasovú púť do Krakova

Rozhlasová stanica Lumen pripravuje v poradí už 13. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční sobotu 6. mája 2017. Motto púte: Fatimské posolstvo o Božom milosrdenstve - pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. Informácie plagát na nástenke a na stránke Svätá omša

Deň otvorených dverí - Kňazský seminár

Kňazský seminársv. Karla Boromejského vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 7. mája 2017 v priestorochKňazského seminára v Košiciach. Program: 11:00 svätá omša, prehliadka seminára, obed, program pre deti: 15:00 korunka Božieho milosrdenstva + kultúrny program; 17:30 slávnostné kanonické vešpery. Viac informácií na www.kske.sk