« Back

Tábor 2003 - Ani neviem,

Tábor 2003 - Ani neviem,

ako to mám všetko napísať. Asi tak, že som reformovaný evanjelik a myslel som, že všetci budú takej viery, ako ja, ale boli sme rôzneho vyznania. Ale o to sa nikto nezaujímal. Všetci sme si boli veľmi blízki a boli sme veľmi milí na seba. Ďakujem ti, Bože, že som sa tu stretol s tebou, práve na tomto tábore. Našiel som priateľov, ktorých som nikdy nemal, a už viem, čo sú to priatelia.

Toto bolo najlepšie miesto, kde som bol. Ale mal som jeden problém, lebo my evanjelici sa trochu ináč modlíme. Títo ľudia sa modlili srdcom s veľmi veľkou láskou. Strašne som túžil modliť sa ako oni, ale nerozumel som všetkým slovám.

Bol som už na evanjelickom tábore, ale to sa nedá porovnať s týmto táborom. Tento rok som mal ísť tiež, ale som rád, že som sa dostal práve na tento tábor. Teším sa, že sa znova stretneme.

Tento tábor bol pre mňa dar od Boha, viem to. Keď sa za mňa modlili, preniklo ma také úžasné teplo, ktoré som v živote nepoznal. Viem, že Boh prišiel do môjho srdca.

Boli sme ako jedna veľká rodina. Spoznal som veľmi dobrých  kamarátov, zároveň som v živote nevidel tak úžasného človeka a kňaza, je to Boží muž.

Rozmýšľal som, čo mi dalo toto spoločenstvo. Spoznať Boha, aký naozaj je, náš Boh, ktorého odteraz budem milovať celým srdcom. A tým aj končím toto svedectvo. Boh je všetko a kto tomu verí, má všetko bohatstvo sveta.

                                                                                                                                                            T, 18 rokov