Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025

Pápež vyzdvihol silu modlitby za jubilejný rok týmito slovami: „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“
Read More About Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 »

Papež František vydal apoštolskou exhortaci věnovanou sv. Terezii z Lisieux

Od svaté Terezie z Avily podle Svatého otce Terezie zdědila velkou lásku k církvi a dokázala proniknout do hlubin tohoto tajemství. V Příběhu jedné duše Terezie píše: " Pochopila jsem, že církev má Srdce, a že toto Srdce hoří láskou. Pochopila jsem, že je to jedině láska, která nutí členy církve jednat. (...) Všichni jsme se snažili, aby církev byla věrná: Ano, našla jsem své místo v církvi: v Srdci církve, mé Matky, budu Láska!" To komentuje papež František: "Toto srdce nebylo srdcem triumfalistické církve, ale církve milující, pokorné a milosrdné." A dodává: "Ježíš Kristus je vskutku milostivý a milosrdný: Tento objev srdce církve je velkým zdrojem světla i pro nás dnes. Chrání nás před pohoršením nad omezeními a slabostmi církevní instituce s jejími stíny a hříchy a umožňuje nám vstoupit do srdce církve hořícího láskou, které vzplálo o Letnicích díky daru Ducha Svatého." Exhortaci uzavírá krátká modlitba, v níž se papež mimo jiné modlí: "Pomoz nám, abychom si byli stejně jako ty stále jisti nesmírnou Boží láskou k nám, abychom každý den napodobovali tvou "malou cestu" svatosti."
Read More About Papež František vydal apoštolskou exhortaci věnovanou sv. Terezii z Lisieux »

Papež o neregulérních párech: "Bůh žehná všem, všem, všem"

Bůh je dobrý a žehná všem. Papež František promluvil v programu "Che tempo che fa" a v rozhovoru s Fabiem Faziem poprvé veřejně promluvil o Fiducia supplicans, deklaraci Dikasteria pro nauku víry o požehnání neregulérním párům, textu, který v posledních týdnech vzbudil mnoho diskusí. František v odpovědi na otázku týkající se této kontroverze řekl: "V době rozhodování existuje cena osamělosti, kterou musíte zaplatit, a někdy rozhodnutí nejsou přijata, ale většinou, když rozhodnutí nejsou přijata, je to proto, že jde o neznalost. Říkám, že když se vám to rozhodnutí nelíbí, jděte a promluvte si a řekněte své pochybnosti a bratrsky diskutujte a takhle to jde dál. Nebezpečí spočívá v tom, že se to někomu nelíbí a vloží si to do srdce, a tak se tomu začne bránit a dělá špatné závěry. Toto se stalo u těchto posledních rozhodnutí o požehnání všem".
Read More About Papež o neregulérních párech: "Bůh žehná všem, všem, všem" »

POSOLSTVO, KTORÉ DALA MADONA LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 01/03/14

Ďakujem Vám za lásku, ktorú máte k môjmu synovi Ježišovi; dívam sa Vám uprene do očí, zvolávam na vás Ducha Utešiteľa, aby ste boli prikrytí mojou nehou.
Read More About POSOLSTVO, KTORÉ DALA MADONA LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 01/03/14 »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021

Pre tých, ktorí už viac necítia potrebu žiť sviatosti a, ktorí nemajú dôveru voči kňazom: hovorím Vám, že to satan Vám ukazuje Cirkev chorú!
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021 »

ZAUJAL JEDINEČNÚ ÚLOHU NESMIERNEJ DÔLEŽITOSTI.

Veľkou pomocou na našej ceste Viery je spôsob, akým, Svätý Jozef, prijal vôľu Boha a dal sa k dispozícii, ako poslušný nástroj, v rukách svojho Stvoriteľa, ktorý ho volal zaujať úlohu nesmiernej veľkosti.
Read More About ZAUJAL JEDINEČNÚ ÚLOHU NESMIERNEJ DÔLEŽITOSTI. »

Smrť, súd, peklo, očistec, raj.

Slová svätého Jána Pavla II. zo svojej knihy : Mladí dnes sú zmätení, netúžia po svätosti, neusilujú sa o svätosť, lebo kazateľia, katechisti, vychovávatelia prestali hroziť peklom. Svätá Katarína Janovská učí, že raj je otvorený všetkým. Duša sa ocitne pred Bohom, a, v Bohu, vidí seba a svoje hriechy. Duša sa rozhodne sama, že či sa hodí do očistca, alebo do pekla. Málo duší ide priamo do raja. Páter Pio povedal: Je pravdou, že sme hriešnici, nato, aby sme vstúpili do raja, treba byť nepoškvrnení, bez najmenšej škvrny, žiariť, ako slnko. Panna Mária vo Fatime povedala, že mnohé duše idú do zatratenia. To je obsah prvého fatimského tajomstva.
Read More About Smrť, súd, peklo, očistec, raj. »

PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. ZÁVER.

"Povedz mi niečo!" - Buď štedrejšia k Pánovi Ježišovi! "Ukážte mi príklad štedrosti!" - Kde je viac obety, tam je viac štedrosti. "Úpenlivo vás prosím, neposielajte ma do zatratenia!" - S Božou milosťou, nepôjdeš tam ani ty a ani ja. https://e-serafin.pl/moje-zycie-w-bliskosci-ojca-pio-tajemny-dziennik,3,6806,3513 ...
Read More About PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. ZÁVER. »

PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. POKRAČOVANIE

"Otče, prečo Ježiš povedal Márii Magdaléne: Nedotýkaj sa ma?" - Aby žila z viery. "Prečo? Nemala vieru?" - Áno. Bola však v začiatkoch. Pamätáš si, keď povedala: Pane, keby si bol tu, môj brat by nebol zomrel. Ako keby na diaľku ho nemohol uzdraviť. Avšak, počujme stotníka, čo hovorí: Pane, nechoď do môjho domu. Neznepokojuj sa! Povedz však iba slovo a môj sluha uzdravie. To je viera!
Read More About PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. POKRAČOVANIE »

Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi.

"V kostole sa niekedy rozprávam s priateľkou o svätých záležitostiach." - V kostole sa treba rozprávať s Bohom!
Read More About Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi. »

Svedectvo kňaza.

'Bol som v San Giovanni Rotondo ešte, ako seminarista. Pred Druhou Svetovou Vojnou. Čakal som, že tam stretnem druhého svätého Františka, ocitol som sa v prítomnosti Ježiša Krista. Keby sa Ježiš Kristus narodil v tejto dobe, žil by rovnako, ako Páter Pio. Keď som sa vrátil do seminára, s nadšením som začal rozprávať o tom, čo som videl. Prenasledovania na seba nenechali čakať.' Don...
Read More About Svedectvo kňaza. »

Storia - Oľga Staňová

Príbeh -  Oľga Staňová  Storia  -  Oľga Staňová Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať...
Read More About Storia - Oľga Staňová »

Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého.

Ô, Nepoškvrnená Ducha Svätého, z moci, ktorú Večný Otec ti dal nad anjelmi a archanjelmi, zošli nám zbory anjelov na čele so svätým Michalom archanjelom, aby sme boli oslobodení od Zlého a uzdravení! [Preložené z taliančiny: ...
Read More About Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého. »

POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 12. NOVEMBER 1987

„Drahé deti, aj dnes, Moja Upenlivá Prosba je: aby ste otvorili Vaše srdcia pre Moje Posolstvá! Neznechucujte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová; robím to preto, lebo Vaše srdcia sú ešte stále tvrdé a ešte stále niesú otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva Mojou prítomnosťou medzi Vami. Vždy Vás pozývam k modlitbe, lebo: je Mocnou Zbraňou proti pokušeniu a je Správnou...
Read More About POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 12. NOVEMBER 1987 »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 06, NOVEMBER, 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021 Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla po ceste pokoja. Detičky moje, povzbudzujem Vás modliť sa za pokoj vo svete a za pokoj Vašich sŕdc. Detičky, je potrebné sa modliť, je potrebné sa postiť, je potrebné rozhodnúť sa, aby...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 06, NOVEMBER, 2021 »

Vôňu na Tvojich vlasoch som zanechala ja...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.   Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 24. februára 1986.   Madona bola oblečená celá v bielom, na rukách držala Dieťatko Ježiša a povedala mi: “Vôňu na Tvojich vlasoch som zanechala ja, aby ju cítilo veľa ľudí, a tak ti mohli uveriť.”    Potom mi povedala: “V nedeľu si bol na...
Read More About Vôňu na Tvojich vlasoch som zanechala ja... »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021   Moje drahé deti, aj dnes, s materským srdcom, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili kráčať po ceste, ktorá, vedie k svätosti. Je potrebné sa modliť, je potrebné prijať dar Slova! Detičky moje, tieto časy, ktoré žijete, sú časy milosti, lebo môj Syn Vám dáva milosť mojej prítomnosti medzi Vami. ...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021 »

Homilie papeže Františka v Šaštíně

Nezapomínejme, že víru nesmíme redukovat na cukr, který oslazuje život. To nejde. Ježíš je znamením, kterému budou vzdorovat. Přišel, aby přinesl světlo tam, kde byla tma, vyvedl tmu na světlo a donutil ji ustoupit. Proto proti němu temnota stále bojuje. Kdo přijímá Krista a otevírá se mu, vstává z mrtvých; kdo ho odmítá, uzavírá se do temnoty a je sám příčinou své zkázy. Ježíš svým učedníkům vysvětlil, že nepřinesl na svět pokoj, ale meč (srov. Mt 10,34): jeho slovo je totiž jako dvousečný meč; vstupuje do našeho života, odděluje světlo od tmy a vyzývá nás, abychom se rozhodli. Před Ježíšem nemůže nikdo zůstat vlažný nebo "sedět na dvou židlích najednou". Nedá se to. Přijmout ho znamená souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, modly, vnuknutí zla a stane se pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, podá mi ruku a pomůže mi začít znovu.
Read More About Homilie papeže Františka v Šaštíně »

Akú Cirkev na Slovensku?

Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť „fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom: vy vykonávate slúžbu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mnohé demokratické procesy – ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom; a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Aby sme dokázali povedať: „Som hriešnik“, ale aby sme to povedali úprimne, nie aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!
Read More About Akú Cirkev na Slovensku? »

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021

Pellegrini di Maria - Máriini pútnici     Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021     Drahé deti, aj dnes, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili modliť; lebo, bez modlitby, nemôžte pochopiť moju prítomnosť medzi Vami.   Detičky moje, Ježiš ma posiela medzi Vás, aby ste sa necítili byť sami; a ja...
Read More About Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021 »

Tri roky od zverejnenia apoštolskej exhortácie Amoris Lætitia: načrtneme bilancovanie s Mons. Carlom Rocchettom

Giovanni Marcotullio - článok zverejnený 09/04/19 Preklad z taliančiny. Myslím si, že dokument spôsobil nejaký pozitívny efekt, aj keď nie natoľko nakoľko sa očakávalo; podľa mňa, toto je skutočne Magna Charta nového spôsobu chápania pastorácie rodín, počnúc snúbencami, cez manželské páry, až po páry s ťažkosťami. Navštevujúc diecézy vidím, že sa to uplatňuje v rôznych oblastiach. Napokon záleží od kontextov: všetky diecézy zorganizovali konferencie a, zakaždým sa zdôrazňujú tieto body…ak sa nabudúce dobre prehlbia, záleží od mnohých faktorov. Akokoľvek, myslím si, že v podstate to boli pozitívne chvíle: ak napokon na to hneď zabudneme, tak to je iná otázka…
Read More About Tri roky od zverejnenia apoštolskej exhortácie Amoris Lætitia: načrtneme bilancovanie s Mons. Carlom Rocchettom »

K návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku.

Kristus si vybral kríž, alebo prijal ten, ktorý mu dali? Počuli ste, že bolo povedané: "Oko za oko a zub za zub.  39  No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  40  Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť.  41  A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu,...
Read More About K návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku. »

Modlitba k svätému Jozefovi.

Ó slávny svätý Jozef, náš milovaný ochránca, vystrite s láskou nad nami a nad všetkými tými, ktorí sú nám drahí, Vašu otcovskú ochranu; vystrite ju predovšetkým nad týmto domom; vy, ktorého moc nad srdcom Ježiša, dokáže urobiť možné to, čo je nemožné, úpenlivo Vás o to prosíme! Postarajte sa o naše urgentné potreby; obráťte Váš pohľad otca na duchovné a materiálne potreby Svojich synov a...
Read More About Modlitba k svätému Jozefovi. »

Poznáte tento dokument pápeža Františka?

29. To neznamená podceňovať okamihy pokoja, samoty a ticha pred Bohom. Práve naopak. Pretože neustále novinky v oblasti technologických prostriedkov, príťažlivosť cestovania a nespočetné ponuky konzumu niekedy nenechávajú prázdny priestor, v ktorom by zaznieval Boží hlas. Všetko sa čoraz väčšou rýchlosťou plní slovami, povrchnými potešeniami a hlukmi. Tam nevládne radosť, ale nespokojnosť toho, kto nevie, prečo žije. Ako potom nespoznať, že potrebujeme prerušiť tento horúčkovitý závod, aby sme znovu získali osobný priestor; niekedy bolestivý, ale vždy plodný, v ktorom sa nadväzuje úprimný dialóg s Bohom? V istom okamihu by sme mali pohliadnuť do tváre pravde o sebe, aby sme ju nechali preniknúť Pánom, ale nie vždy sa to podarí – ak „sa niekto nenájde až na okraji priepasti, toho najťaživejšieho pokušenia, na útese opustenosti, na osamelom vrchole, kde má dojem, že je celkom sám“.28 Tak nachádzame veľké motivácie, ktoré nás poháňajú, aby sme svoje úlohy žili naplno.
Read More About Poznáte tento dokument pápeža Františka? »

Treba byť slobodní.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria. Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02/06/18 Drahé detičky moje, aj dnes som s Vami a prichádzam, aby som Vám darovala lásku môjho Syna. Teším sa z Vás všetkých, čo ste prišli stretnúť Kráľa Pokoja! Detičky moje, dívam sa do hĺbky vašich sŕdc a vidím tam zmätenosť; a ja dnes večer, ako vaša matka vás chcem živiť Svojou...
Read More About Treba byť slobodní. »

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. august 2021

  Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. august 2021   Drahé deti, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi Vás, aby som darovala ľudstvu všetku lásku, ktorú mám pre každého z Vás.    Detičky moje drahé, aj dnes, z milosti Môjho Syna Ježiša, som tu medzi Vami, aby som Vám povedala, že Vás milujem a prichádzam, aby som Vám...
Read More About Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. august 2021 »

Manželstvo svedčí aj zasväteným.

Marko Rupnik, jezuita tvrdí, że manželstvo svedčí aj zasväteným o tom, čo oni nedokážu zachytiť.
Read More About Manželstvo svedčí aj zasväteným. »

Prvá Svätyňa Milosrdnej Lásky na svete.

Určite poznáte Svätyňu Božieho Milosrdenstva v Poľsku. Poznáte však prvú Svätyňu Milosrdnej Lásky na svete, ktorá sa nachádza v strednom Taliansku v diecéze Todi? Madre Speranza chcela, aby kňazi mali pobyt a stravu vo Svätyni Milosrdnej Lásky v Collevalenza zadarmo. Dodnes je to tak!
Read More About Prvá Svätyňa Milosrdnej Lásky na svete. »

Vídeá pápeža Františka k roku rodiny.

Amoris Laetitia.  https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-06/frantisek-sila-lasky-podpirane-svatosti-umoznuje-vytrvat.html?fbclid=IwAR3vfuhjFen1goYzjObwqcFU9FVgKrJMJbZcR4fnIsKA8B2evddqXcpRDA8
Read More About Vídeá pápeža Františka k roku rodiny. »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6. MAREC 2021

Modlite sa detičky, modlite sa, aby sa uskutočnili všetky plány Boha! Vy, ktorí darúvate Vaše Áno: modlite sa na moje úmysly, modlite sa jedni za druhých, modlite sa za mojich pastierov, ktorí majú milosť Vám odpustiť prostredníctvom ich posvätených rúk!
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6. MAREC 2021 »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 3. JÚL 2021

A vy, ktorí ste časťou Cirkvi: buďte svedkami a evanjelizátormi vo Vašich farnostiach, aby Vaše Kostoly (v talianskom jazyku slovo Chiesa znamená Cirkev, Kostol – poznámka autora) neboli prázdne, ale, aby boli bohaté na duše dobrej vôle! Kde je láska, tam je Boh!
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 3. JÚL 2021 »

O kňazoch.

"Non cercare bravi sacerdoti tra quelli famosi e prestigiosi. Bravi sacerdoti sono odiati e dimenticati dal mondo." San Luigi Maria Grignon De Montfort “Nehľadajte dobrých kňazov medzi slávnymi a prestížnymi. Dobrí kňazi sú svetom nenávidení alebo zabudnutí." Svätý Ľudovít Maria Grignion De Montfort
Read More About O kňazoch. »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 02/12/17

Máriini pútnici – I pellegrini di Maria niesú uzavretý klub, sekta, izolované geto, ďaleko od inštitucionálnej Cirkvi. Vyše tridsať rokov Lello a jeho priatelia pracujú viazaní na autorizovaných apoštolov ako je Matka Tereza, sestra Elvíra. A to vo vzťahu s kňazmi ordinárnymi, územnými, lokálnymi, ktorí boli postavení na Lellovu cestu. Zdôrazňenie sviatosti pokánia sa zdá byť evidentné: “Povzbudzujem vás, aby ste povstali, detičky moje, prostredníctvom pastierov, ktorých Boh postavil na vašu cestu; a prostredníctvom Sviatostí! Iba tak budete môcť zvíťaziť nad jeho zvádzaniami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!”
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 02/12/17 »

POSOLSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 06/06/2015

Bez odpustenia, nemôžte začať pravú cestu! Vráťte sa k sviatostiam, k spovedi, k pôstu a iba odtiaľ môžte začať zakúšať Jeho krásu!
Read More About POSOLSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 06/06/2015 »

Modlite sa, modlite sa, aby som vás mohla viesť svojou láskou.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/10/2017 Drahé deti moje, aj dnes, ako matka nádeje, prichádzam medzi vás, aby ste pochopili môj príchod. Keď hovorím “toto sú časy milosti, ktoré žijete”, musíte ďakovať môjmu Synovi Ježišovi zato, že ma posiela medzi vás; avšak nie všetci chápu môj príchod, a preto prichádzam klopať na...
Read More About Modlite sa, modlite sa, aby som vás mohla viesť svojou láskou. »

Svätý Otec pozýva diecézy na 10. svetové stretnutie rodín 2022

128. Estetická skúsenosť lásky je vyjadrená v tom pohľade, ktorý kontempluje druhého ako cieľ v sebe samom, aj keď je chorý, starý alebo bez vnímateľnej príťažlivosti. Pohľad plný ocenenia je nesmierne dôležitý – a šetrenie ním zvyčajne spôsobuje škodu. Koľko vecí niekedy manželia alebo deti robia, aby si ich druhí všimli a vzali do úvahy! Mnoho rán a kríz má svoj pôvod v okamihu, keď sme sa prestali kontemplovať. Práve toto vyjadrujú viaceré sťažnosti a protesty, ktoré počuť v rodinách. „Môj muž si ma nevšíma, zdá sa, že som preňho neviditeľná.“ „Prosím ťa, dívaj sa na mňa, keď sa s tebou rozprávam.“ „Moja žena už na mňa nehľadí. Má oči len pre deti.“ „Doma nikoho nezaujímam ani ma nevidia, akoby som pre nich neexistoval.“ Láska otvára oči a dáva vidieť – ponad všetko ostatné –, aká je skutočná hodnota ľudskej bytosti. ( Amoris Laetitia, 128)
Read More About Svätý Otec pozýva diecézy na 10. svetové stretnutie rodín 2022 »

Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii

Papež František píše Jamesi Martinovi SJ: „Modlím se za tebe, abys mohl pokračovat tímto způsobem.“ Dopis papeže otci Jamesi Martinovi SJ, který vykonává pastorační činnost v LGBT komunitě. Vatican News Bůh "se s láskou přibližuje ke každému ze svých dětí, ke všem a ke každému z nich. Jeho srdce je otevřené každému. On je Otec." Takto se vyjádřil papež František v krátkém ručně psaném dopise ve španělštině, který zaslal jezuitovi otci Jamesi Martinovi, jenž vykonává svůj apoštolát mezi LGBT lidmi (GLBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) u příležitosti webináře "Outreach 2021", který se konal o víkendu. Kněz v neděli dopis zveřejnil na Twitteru. "Boží 'styl'," píše papež, "má tři rysy: blízkost, soucit a vlídnost. Takto přistupuje ke každému z nás. Když přemýšlím o tvé pastorační práci, vidím, že se neustále snažíš napodobovat tento Boží styl. Jsi knězem pro všechny, protože Bůh je Otcem všech. Modlím se za tebe, abys mohl pokračovat tímto způsobem, být blízko, soucitný a s velkou vlídností." František poděkoval otci Martinovi za jeho „pastorační horlivost a schopnost být lidem nablízku s takovou blízkostí, jakou měl Ježíš a která odráží blízkost Boží". Papež svůj dopis, datovaný dnem 21.6.2021, uzavírá ujištěním a prosbou o vzájemnou modlitbu: "Modlím se za tvé věřící, za tvé 'farníky', za všechny, které Pán postavil do tvé blízkosti, aby ses o ně staral, chránil je a dával jim růst v lásce k našemu Pánu Ježíši Kristu. Prosím, nezapomeň se za mne modlit. Ať ti Ježíš požehná a svatá Panna ať tě chrání. Bratrsky, František“
Read More About Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii »

Minúta 17:40.

Minúta 17:40:  https://www.youtube.com/watch?v=dPe2i0hQYHk
Read More About Minúta 17:40. »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 5. JÚN 2021

Drahé detičky moje, aj dnes, s materskou láskou, som medzi Vami, aby som vtlačila do Vašich sŕdc oheň Mojej lásky. Detičky moje, potrebujem Vás, potrebujem Vaše modlitby, aby sa uskutočnili plány Boha! Som tu, s Mojou materskou láskou, aby, všetky Vaše darované modlitby boli pozdvihnuté do Neba. Zakaždým, keď sa stretnete pri modlitbe vo Večeradlách, Vaše srdcia sa naplňujú láskou a,...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 5. JÚN 2021 »

Biskup Vokál: Církvi jde o člověka v jeho celistvosti

Královéhradecký biskup Jan Vokál je jedním z místopředsedů Comece, tedy Komise evropských biskupských konferencí. V minulém týdnu se vedení tohoto grémia sešlo v Římě a jeho zasedání vyvrcholilo audiencí u papeže Františka v pátek 11. června.
Read More About Biskup Vokál: Církvi jde o člověka v jeho celistvosti »

PANNA MÁRIA RUŽÍ SVOJIM DEŤOM...

"...Poslal ma Večný Otec, aby som Vás zachránila. Večný Otec môže všetko, môže ma poslať kam chce, stačí mu, že sa zachránia moje deti; lebo som dovolila, aby zomrel na Kríži môj Syn Ježiš, pre Vašu spásu!"
Read More About PANNA MÁRIA RUŽÍ SVOJIM DEŤOM... »

Papež potvrdil kardinála Marxe v úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa

Papež František doslova píše: „Pokračujte v duchovní obnově církve, jak navrhujete, ovšem jako arcibiskup mnichovský a freisingský“, děkuje německému kardinálovi za jeho odvahu a doporučuje tamní katolické církvi, aby se vyrovnávala s krizí, vyvolanou sexuálním zneužíváním ze strany některých jejích členů. „Musíme převzít odpovědnost za dějiny, a to jako jednotlivci i jako společenství. Tváří v tvář tomuto zločinu nemůžeme zůstat lhostejní“, pokračuje papež a varuje před politikou pštrosa, který strká hlavu do písku: „Celá církev je v krizi kvůli zneužívání a nemůže učinit krok vpřed, aniž by tuto krizi přijala. Nepomáhá pštrosí politika, ani sociologismy či psychologismy. Krizi je třeba uchopit z pohledu naší velikonoční víry“.
Read More About Papež potvrdil kardinála Marxe v úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa »

POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO DANÉ LELLOVI. 05/02/11

...lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo Satana a Ja, ako Mama, deti moje, chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem!
Read More About POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO DANÉ LELLOVI. 05/02/11 »
Showing 1 - 50 of 165 results.
Items per Page 50
of 4