« Back

Modlitby za vyliatie Ducha Svätého na náš národ

Modlitby za vyliatie Ducha Svätého na náš národ

Všetci sme pozvaní v tejto vážnej dobe vstúpiť do večeradla modlitieb a na príhovor Panny Márie si vyprosiť nové vyliatie Ducha Svätého. Pozývame vás k intenzívnym modlitbám za ochranu našich rodín od 29.1.2015. Vrcholom týchto modlitieb bude Fatimská sobota, deň referenda 7.2.2015. MODLÍME SA: o 20. 15 h - Otče náš a vlastné modlitby za referendum o 20.17 hod - modlitba posvätného ruženca alebo večeradla v rodine alebo v spoločenstve

Pozývame vás duchovne sa zjednotiť vo svojich rodinách na modlitbu posvätného ruženca alebo večeradla modlitby s Pannou Máriou.

 

MODLÍME SA:

o 20. 15 h -  Otče náš  a vlastné  modlitby za referendum

o 20.17 hod - modlitba posvätného ruženca alebo večeradla v rodine alebo v spoločenstve

Úmysel:

Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, za nové Turíce, za ochranu našich rodín a za  všetkých cirkevných predstaviteľov.

Za požehnanie pre všetkých politikov EÚ a SK, aby slúžili Bohu pre dobro ľudí a na všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou vôľou.

 

Nech sa napokon pre nás 7. február 2015, deň referenda za ochranu rodín,  stane dňom intenzívnej modlitby, pretože: „Za jeden deň vytrvalej a vrúcnej modlitby sa dosiahne viac ako za roky diskusií.“ ( 24.10.1984 MK )

 

„Mária, Matka naša, zasväcujeme seba a všetkých členov našich rodín tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, ochraňuj naše rodiny a vypros nám všetkým Ducha Svätého, aby premenil naše srdcia, celý náš národ a obnovil tvárnosť celej zeme.“