« Back

Novéna za rodinu

Novéna za rodinu

29. január – 6. február 2015 NOVÉNA ZA RODINU pred národným referendom o rodine a výchove detí. Každý deň o 17.00 hod.

1. DEŇ (ŠTVRTOK 29. JANUÁRA 2015)
Za úctu k životu od počatia a ochotu prijať každé dieťa.

2. DEŇ (PIATOK 30. JANUÁRA 2015)
Za prehĺbenie viery v Krista v našich rodinách.

3. DEŇ (SOBOTA 31. JANUÁRA 2015)
Za prijímanie zákonov ochraňujúcich dôstojnosť každého ľudského života a za právo detí byť vychovávané otcom a mamou.

4. DEŇ (NEDEĽA 1. FEBRUÁRA 2015)
Za usilovné hľadanie skutočnej lásky a pravdy.

5. DEŇ (PONDELOK 2. FEBRUÁRA 2015)
Za matky a otcov.

6. DEŇ (UTOROK 3. FEBRUÁRA 2015)
Za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva.

7. DEŇ (STREDA 4. FEBRUÁRA 2015)
Za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách.

8. DEŇ (ŠTVRTOK 5. FEBRUÁRA 2015)
Za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a prirodzenú hodnotu manželstva a rodiny.

9. DEŇ (PIATOK 6. FEBRUÁRA 2015)
Za referendum o rodine, aby poslúžilo všetkým ľuďom dobrej vôle v úsilí chrániť hodnotu rodiny tvorenej mužom a ženou a ochraňovať práva.