« Back

8. Ples rodín

8. Ples rodín

   Dňa 9.1.2016 sa konal už ôsmy ročník Plesu rodín, ktorý organizuje naše spoločenstvo a to nielen pre jej členov. Začínali sme svätou omšou o 15-tej hodine v rimskokatolíckom kostole v Huncovciach. Svojou návštevou nás poctil otec biskup Sečka, ktorý túto sv. omšu celebroval. Po sv. omši nasledovalo slávnostné otvorenie plesu v podaní tvorivej moderátorskej dvojice Lenky a Gerharda Langovcov. Spoločnosť nám robili naše zlaté ratolesti a do tanca perfektne hral DJ Matúš Vízner. V tombole sme vyhrali veľa krásnych cien, za čo chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým sponzorom a darcom, a samozrejme organizátorom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Foto tu...