« Back

Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux

Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux

Dňa 17.1.2016 boli vystavené relikvie sv. Terézie z Lisieux v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku. Program nočného bdenia pri relikviách je vo vnútri tohto článku.

Program nočného bdenia

pri relikviách sv. Terézie z Lisieux

17. - 18. január 2016 

 

Nedeľa

19:30 čakanie na príchod relikvií

20:00 príchod relikvií sv. Terézie

         Liturgia slova

         Možnosť osobného uctenia relikvií

         Duchovné pásmo – spiritualita sv. Terézie

21:30 slávnostný sv. ruženec obetovaný za rodiny a mládež

         Možnosť osobného uctenia relikvií

22:30 Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti

23:00 radostný sv. ruženec obetovaný za kňazov, za všetky Bohu zasvätené osoby a za nové duchovné povolania

01:00 ruženec svetla obetovaný za obrátenie všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha, o dar živej viery

03:00 Hodina milosrdenstva

         Modlitba k Božiemu milosrdenstvu

04:00 bolestný sv. ruženec obetovaný za pokoj vo svete a v každom ľudskom srdci

07:00 sv. omša s rannými chválami obetovaná za všetky prosby prednášané na príhovor sv.Terézie

08:30 obrad rozlúčky

 

 

zdroj: http://www.redemptoristky.sk/index.php/ponuka/bliziace-sa-aktivity/27-putovanie-relikvii-sv-terezie-z-lisieux