« Back

Nový región Małopolski - zodpovedný pár Anna i Roman Kobiałkowie

Nový región Małopolski - zodpovedný pár Anna i Roman Kobiałkowie

Dňa 03.08.2015 nám bol predstavený nový Region Maloplsky, pod ktorý spadá aj Slovensko. Zodpovedným manželským párom sa stali Anna a Roman Kobielkovci.

Kňaz Slavomír Knopik prijal zodpovednosť duchovného vodcu. Okrem nás sa na seminári predstavili aj všetky manželské páry zodpovedné za sektory, ktoré patria pod región.
Po úvodnej modlitbe sa každý manželský pár zdieľal vo svojom sektore o ceste k svätosti počas celého formačného roku 2014/15. Dostali sme úlohy a informácie na nový formačný rok 2015/16, ktorý slávnostne začne 19.09.2015 sv. omšou a požehnaním kardinálom Stanislawom Dziwiszom v Krakowe.
V dňoch 28. až 30. augusta 2015 prídu manželia Kobielkovci aj o.Slavomír na Slovensko, aby sa s nami stretli, predstavili sa nám a požehnali nás i naše úsilie pomáhať si na ceste k svätosti.
Modlitbou Magnificat a požehnaním sa seminár ukončil.
 
Betka a Štefan