« Back

Slávnostná sv. omša pri príležitosti ustanovenia Charty Equipes Notre-Dame

Slávnostná sv. omša pri príležitosti ustanovenia Charty Equipes Notre-Dame

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zároveň výročie vzniku Charty Hnutia manželov END sme oslávili 8.12.2018 v kláštore redemptoristiek účasťou na sv. omši, ktorú celebroval náš bývalý pán kaplán Ján Bystriansky. Spolu s ním sme sa zamysleli nad jeho slovami, aké by to bolo, keby sme nespáchali žiaden hriech a neboli vyhnaní z raja a mohli byť ako Panna Mária – nepoškvrnení... Aké by to bolo krásne! Avšak napriek tomu, že Panna Mária bola bez poškvrny, nebola vytrhnutá z reality, nežila utiahnutá v jaskyni, ale žila často blízko hriechu – blízko odmietnutia, keď ju v požehnanom stave nikde neprijali, - blízko vraždy, keď museli utiecť do Egypta, a mnohých iných, s ktorými sa stretávala počas svojho života. Ani my, ktorí sme v rôznych hnutiach či spoločenstvách, nemáme byť „vytrhnutí z reality, zakonzervovaní ako kyslé uhorky“, ale neustále na sebe pracovať a otvárať sa pre druhých.

Po sv. omši sme zasadli k spoločnému obedu, pri ktorom sme si pozreli fotky a videá z celosvetového stretnutia manželov END vo Fatime. Bol to opäť požehnaný čas, v ktorom sme sa povzbudili a utužili vzájomné vzťahy.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí priložili ruku k príprave sv. omše aj obeda, aj tým, ktorí prísť nemohli, ale mysleli na nás v modlitbách.

Prajeme všetkým manželom v tomto adventnom čase pokoj a lásku medzi nimi aj v ich rodinách.

FOTO tu ...