« Back

Spoločná sv. omša 16.02.2019 - Kežmarok

Spoločná sv. omša 16.02.2019 - Kežmarok

Dňa 16.2.2019 (sobota) sa o 16:00 konala spoločná sv. omša viacerých skupiniek Panny Márie...

Začali sme už adoráciou o 15:30, počas ktorej sme sa pomodlili aj modlitbu sv. ruženca. Omšu celebroval páter Martin. Po sv. omši bolo krátke agapé, na ktorom sme sa spoločne zdielali s radosťami aj starosťami života.