„MANŽELSKÝ PÁR
A  EVANJELIUM"

Kláštor SS.Redemptoristiek

  KEŽMAROK
06 – 08.12*2013

Duchovné cvičenia pre manželov

"Manželský pár a Evanjelium"

Kežmarok  06 - 08.12.2013

Piatok - 06.12.2013
17:30  Začiatok - Sv. omša
18:30  Večera
19:30  Vzájomné spoločenstvo : Aktivita "Z domu do domu (Mikuláš)"
20:00  Vstup do duchovných cvičení: "Z domu do domu ... "
21:00  Večerná modlitba

Sobota - 7.12.2013
08:00  Sv. omša
09:00  Raňajky
10:00  Prednáška: "Kána Galilejská, Betánia a dom Šimona ... "
11:30  Sadnime si spolu
12:30  Obed
14:30  Prednáška: "Jericho, Jeruzalem, Nazaret ... "
15:45  Prestávka (káva+prekvapenie)
17:15  Stretnutie v skupinách
18:30  Večera
19:30  Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
20:30 - 06:00  Adorácia vo dvojiciach

Nedeľa - 8.12.2013
08:00  Raňajky
09:00  Prednáška: "Prečo Equipes Notre-Dame"
10:30  Sv. omša + prijatie CHARTY, obnova manželských sľubov + "Nech tak žiari Vaše svetlo"
12:30  Obed

 

Fotogaléria z rekolekcií

Fotogaléria z prijatia Charty

Fotogaléria z akcie Tričko ako dar

Kompletné prednášky

« Back

Zhrnutie rekolekcií 2013 - časť 2

Cez víkend od 6. do 8. decembra sme sa  zúčastnili duchovnej obnovy venovanej manželom v priestoroch kežmarského kláštora. Témou bolo manželstvo a evanjelium.
Rekolekcie viedol manželský pár z Poľska. Malgorzata a Joachim sú manželmi 45 rokov a ich životné skúsenosti a múdrosť nás veľmi v tomto čase obnovy obohatili.                 

     S  Malgorzatou a Joachimom sme navštívili biblické domy. Ježiš počas svojho účinkovania navštívil mnohé domy, my sme sa s ním dostali do domu v Káne, v Betánii, do domu Šimona, navštívili sme Zachejov dom, dom učeníkov v Jeruzaleme a dom v Nazarete. Pozorovali sme dianie a postoje ľudí žijúcich v  šiestich biblických domoch. Každá z týchto domácností a udalostí, ktoré sa tam udiali boli pre nás, účastníkov duchovných cvičení príležitosťou na zamyslenie a zároveň na povzbudenie.

    Dom v Káne nás poučil o manželstve, ktoré Ježiš pozdvihol na sviatosť a poukázal na potrebu prítomnosti Boha a otvorenosť manželov na jeho prítomnosť, v ktorej rastie láska. Mladomanželom chýbalo víno – čo chýba nášmu manželstvu?
• víno – symbol chýbania láskavých giest, prejavov strarostlivosti,
• Mária učí aj nás – „Urobte všetko, čo vám povie!"; dať Ježišovi čo chýba nášmu manželstvu a poprosiť ho, aby to On doplnil
• v hnutí END – sa učíme tiež spoločne prežívať to, s čím sa členovia skupiny zdieľajú a vzájomne si pomáhať si niesť svoje „bremená".

   Dom v Betánii, je domom plný priateľov, kde stretneme načúvajúcu Máriu, ale aj s Martou, ktorá sa pýta....či nedbáš?  Mária počúva Ježiša a tak ho poznáva, čím stavia svoj dom na skale, poznaním rastie láska. V manželstve nemôže chýbať počúvanie Božieho hlasu, ktoré nás učí  zároveň počúvať a prijímať toho druhého v najpríhodnejšom čase manželov, keď sa stretávajú na „sadnime si spolu". Zároveň nás učí táto domácnosť, že je dôležité neuzatvárať svoju domácnosť pred ľudmi, ale byť otvorení pre potreby iných, aby sa naši priatelia cítili u nás ako doma.

   Dom u Šimona nám hovorí o istej prestíži, ktorú mýtnik Šimon zažíval počas návštevy „toho známeho" Ježiša. Zmena nastala po príchode verejne známej hriešnice, ktorá svojím gestom upokorenia sa, spôsobila škandál. V tejto chvíli nás Ježišova reakcia na ženine gestá učí byť rýchlymi v odpúšťaní tomu druhému. Vedieť si priznať chybu, priznať svoju slabosť, nedokonalosť pred manželským partnerom, poprosiť o odpustenie, no zároveň mať postoj odpúšťania a tak mať nádej na nový začiatok. Mňa osobne zaujalo upozornenie, že zlý vchádza do našho vzťahu cez hriech nielen náš vlastný, ale aj toho druhého a preto sa treba na sviatosť zmierenia ponáhľať. Tiež je dobré, ak sa na spoveď pripravujú manželia spolu.

   V nasledujúcom dome, u mýtnika Zacheja, nás Ježiš učí dívať sa na ľudí cez ich srdce. U Zacheja nastala obrovská zmena v jeho srdci, myslení a v postojoch po Ježišovej návšteve. To isté majú zažívať manželia pri stretnutiach s Ježišom v spoločnej manželskej modlitbe. Musia spoločne zisťovať, „čo môžu ešte urobiť, aby mali Ježiša viac", zapisovať si spoločné plány ako napĺňať svoje poslanie v manželstve a robiť si pravidelnú reflexiu, aby videli aké zmeny Ježiš koná v ich manželstve.

   Dom v Jeruzaleme je domom, kde boli apoštoli zo strachu pred Židmi za zatvorenými dverami. Dom plný strachu je niekedy aj našou realitou. Tu nás však Ježiš vyzýva „nebojte sa, výjdite z hluku strachu a ustarostených myšlienok a vojdite do môjho pokoja!" Obavy o život, o deti, o hypotéku....prehlušujú Ježišov hlas, ktorý k nám hovorí. Preto je potrebné vrátiť sa do ticha, k Bohu ako k Darcovi pokoja.

   Dom v Nazarete je domom svätej rodiny, vzorom hodný nasledovania. Mária a Jozef nás učia byť otvorenými na Božie plány, ktoré má Pán s naším manželstvom, s rodinou. On vidí náš život v celistvosti, my iba jeho časť, preto sa máme upokoriť a prijať, čo nám Boh do života dáva a modliť sa „nech sa stane tvoja vôľa". V tejto domácnosti je hlavou rodiny Jozef. Je tiež oporou, ochrancom, zárukou...Obaja, Jozef i Mária vstupujú do Božích plánov na 100%, a tak aj Ježiš počas svojho účinkovania nasledoval ich rodičovský vzor a dával sa do všetkého na sto percent. Také by mohlo byť i naše manželstvo, rodina i domácnosť.

napísala Ľ. Petrovská

Next