Blogs

« Back

75. výročie úmrtia mons. MNOHEĽA - pozvánka

25.10.2019 si vo farnosti pripomíname 75. výročie smrti MONS. ŠTEFANA MNOHEĽA, kňaza a publicistu, rodáka z našej farnosti.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame

na spomienkovú akadémiu,

ktorá sa bude konať 25.10.2019

o 18:45 hod (po sv. omši)

vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novoti.

 

V prednáškach sa dozvieme aj niektoré zaujímavosti z jeho života, ktoré doteraz neboli publikované. Pozvaný hosť Ján Dravecký nám odovzdá svoje poznatky historickom kontexte doby a Mária Kondelová priblíži šľachetné zmýšľanie mons. Štefana Mnoheľa, ktoré sa však kvôli nepriaznivým okolnostiam nemohlo realizovať.

 

 

Program je obohatený aj o umelecké vstupy v réžií Mareka Jamricha a Milady Zavoďančíkovej.

Srdečne Vás pozývame.


Štefan Hrbček, farár a prípravný tím

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

DIECÉZNY ČASOPIS KAPITULA

Anketa

Dvere na kostole búchajú.