Dianie vo farnosti

« Back

Dekanátne stretnutie mládeže

.............Doplnené informácie................. Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže.

Dekanátne stretnutie mládeže v rámci Svetového dňa mládeže 25.11.2023.

 
TRSTENÁ
 
Prosím, nahláste cez tento formulár účasť v Trstenej do stredy 22.11.2023 do 12:00, aby  organizátori zabezpečili všetko čo najlepšie. 
 
Program:
 
9:59   Pieseň 
10:00 Privítanie + moderátorsky vstup, videopozdrav o. biskup František
10:15  Pieseň  + modlitba posvätného ruženca,  pieseň 3 (záver sv. ruženca) 
10:45  Svedectvá zo Svetových dní mládeže – skúsenosť veľkej radosti mladých na SDM spojená s náročným putovaním a ťažkosťami,  sila spoločnej modlitby
11:15  Aktivita , ktorú povedie kazateľ
 
Účastníci dostanú papier a pero, na jednu stranu papiera napíšu čo očakávajú od Cirkvi a na druhú stranu papiera napíšu čo vedia Cirkvi ponúknuť. Tieto papiere prinesú k oltáru. Viac info nižšie.
 
11:30  Svätá omša s mládežníckym hudobným doprovodom a príhovorom na tému Radostní v nádeji. (porov. Rim 12,12) + odovzdanie odznaku
12:30  Agapé a rozoslanie domov (Požehnanie pred cestou a výzva prinášať Krista s O2Hou všade, kde vojdeme, aj do nášho domu)
 

 

----------------------------------------------------------------------------

spoločný text, zverejnený 30.10.2023

 

Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže. V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok. Začne vždy programom o 10.00 a sv. omšou o 11:30 hod. 

V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok.


Na každom z menovaných miest začne  sv. omšou o 10:00 hod.Kráčajme spoločne, nech aj takto pocítia záujem a starosť Cirkvi o nich.

Srcečne Vás pozývam.

diecézny biskup František

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

 

FARNIK 30

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.