Dianie vo farnosti

« Back

Dekanátne stretnutie mládeže

.............Doplnené informácie................. Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže.

Dekanátne stretnutie mládeže v rámci Svetového dňa mládeže 25.11.2023.

 
TRSTENÁ
 
Prosím, nahláste cez tento formulár účasť v Trstenej do stredy 22.11.2023 do 12:00, aby  organizátori zabezpečili všetko čo najlepšie. 
 
Program:
 
9:59   Pieseň 
10:00 Privítanie + moderátorsky vstup, videopozdrav o. biskup František
10:15  Pieseň  + modlitba posvätného ruženca,  pieseň 3 (záver sv. ruženca) 
10:45  Svedectvá zo Svetových dní mládeže – skúsenosť veľkej radosti mladých na SDM spojená s náročným putovaním a ťažkosťami,  sila spoločnej modlitby
11:15  Aktivita , ktorú povedie kazateľ
 
Účastníci dostanú papier a pero, na jednu stranu papiera napíšu čo očakávajú od Cirkvi a na druhú stranu papiera napíšu čo vedia Cirkvi ponúknuť. Tieto papiere prinesú k oltáru. Viac info nižšie.
 
11:30  Svätá omša s mládežníckym hudobným doprovodom a príhovorom na tému Radostní v nádeji. (porov. Rim 12,12) + odovzdanie odznaku
12:30  Agapé a rozoslanie domov (Požehnanie pred cestou a výzva prinášať Krista s O2Hou všade, kde vojdeme, aj do nášho domu)
 

 

----------------------------------------------------------------------------

spoločný text, zverejnený 30.10.2023

 

Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže. V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok. Začne vždy programom o 10.00 a sv. omšou o 11:30 hod. 

V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok.


Na každom z menovaných miest začne  sv. omšou o 10:00 hod.Kráčajme spoločne, nech aj takto pocítia záujem a starosť Cirkvi o nich.

Srcečne Vás pozývam.

diecézny biskup František

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 09

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.