Dianie vo farnosti

« Back

Rodinky tancovali pri dobrej hudbe a v radostnej nálade

25. ročník rodinného batôžkového plesu ukázal, že stále je rovnako obľúbený.

Deti z rodín organizátorov si pripravili otváraciu choreografiu

 

220 ľudí prevažne z našej farnosti, rodiny s deľmi sa dnes stretli v sále obecného úradu. Organizátori dokončili všetky prípravy, aby si účastníci plesu mohli bezstarostne užiť tento vzácny čas. 

o hudbu sa staral Andrej Hucík

 

Ďakujem rodinám, ktoré zorganizovali rodinný batôžkový ples, aj animátorom a spolupracovníkom. Špeciálne poďakovanie patrí obecnému úradu za poskytnutie sály na toto podujatie a sponzorom.   SH

Rodinky si užívali aj dobré vzťahy

 

 

Inštruktorky eRko tancov

 

Heligonkári

 

Rodinky sa mohli odfotiť pri fotostene

 

eRko animátori pripravili pre deti tvorivé dielne,

aby si ockovia a mamky mohli od nich trochu oddýchnuť laugh

 

Tvorivé dielne zaujali aj niektorých rodičov

O batôžkovom plese sa dozvedela aj Monika Huráková, ktorá položila organizátorom zopár otázok

(o týždeň si každý povinne pozrie správy na TV LUX laugh  ) 

 

Na ples prišiel aj pán starosta

 

 

Ak si niekto nestihol stiahnuť fotky, môže prísť v nedeľu medzi 2 a 3. sv. omšou s USB a urobím mu kópiu fotiek. 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.