Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Farské oznamy na druhú nedeľu "C" 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Recent Bloggers

Mária Stanislavová
Posts: 29
Stars: 66
Date: 10/29/20
Jozef Greš
Posts: 4
Stars: 14
Date: 1/8/20
Adam Takáč
Posts: 24
Stars: 68
Date: 3/10/18
Anna Högerová
Posts: 142
Stars: 226
Date: 10/13/16
Jakub Senko
Posts: 1
Stars: 0
Date: 4/18/16

Blogs

« Back

Benefičný ples cirkevných škôl

Už po dvanásty raz Rada rodičov pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda slávnostne uviedli každoročný Benefičný ples.

Výbornú myšlienku organizovania tradičného fašiangového plesu pretvárajú do reality rodičia v spolupráci s vedením školy už od roku 2003. Vždy výborná zábava sprevádzaná hudbou, tancom, obohatená programom študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zaručuje stále jedinečnú atmosféru.

„Na ples chodia už celé skupiny hostí viac rokov. Určite sa cítia dobre. A pre nových je to spôsob, ako im môžeme ukázať, že na cirkevnej škole pôsobia ľudia, ktorí sa chcú zabávať, tvoria jedno spoločenstvo. Myslím si, že je to istá forma evanjelizácie,“ povedala riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Monika Maníková. Vyzdvihla tiež prácu organizátorov – rodičov – v ktorých vidí úprimné nadšenie už v príprave samotnej udalosti. „Organizátori sú už profesionáli. Aj vďaka nim je záujem o ples stále veľký.“

 

Hlavné dôvody zaručujúce dlhodobú úspešnosť akcie zdôraznil riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar: „Keď som bol riaditeľom ZŠ, tak som si uvedomil a aj hovorieval, že ZŠ sv. Cyrila a Metoda má v širokom okolí najlepších rodičov. Po vzniku gymnázia sa pridali aj rodičia Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša a v roku 2009 aj rodičia detí z materskej školy. Rodičia sú veľkým bohatstvom cirkevných škôl v Starej Ľubovni. Prejavuje sa to v spolupráci so školou. Sú ochotní pomáhať a ples je jedným z dôkazov.“

Ples má prívlastok benefičný, je teda aj vďačnou materiálnou pomocou pre školy, avšak hlavná podstata, ktorá ho robí výnimočným, je v niečom inom: „Pri tejto akcii by som vyzdvihol vytváranie spoločenstva rodičov a učiteľov. Zároveň je to možnosť pre veriacich vyžiť sa spoločensky, humorne, hudobne a tanečne  "medzi svojimi". Nie je veľa plesov v okolí, ktoré sú v miestnosti s krížom a sprevádzané modlitbou,“ vyzdvihol veľký význam tejto pravidelnej udalosti P. Chmeliar.

Napriek tomu, že ples je už v druhej desiatke svojej existencie, neprejavuje sa pri ňom tendencia starnutia. Naopak, stáva sa obľúbenou príležitosťou u mladých ľudí nielen z našej farnosti stretnúť a zabaviť sa v rodinnej atmosfére. „Je to veľmi dobré, lebo je to znak života. Aj pri takýchto akciách cítime, že  napriek ťažkostiam Boh požehnáva svoje školy v Starej Ľubovni a ponúka veriacim svoje požehnanie cez tieto školy,“ konštatoval P. Chmeliar.

Adam Takáč