Blog

Náš pôstny kalendár: 11. Pondelok po druhej pôstnej nedeli

  Liturgické čítania: Dan 9, 4b-10 Ž 79, 8. 9. 11. 13 Lk 6, 36-38 Čítanie z evanjelia podľa Lukáša: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do...
Read More About Náš pôstny kalendár: 11. Pondelok po druhej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: Druhá pôstna nedeľa

  Liturgické čítania: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19 Rim 8, 31b-34 Mk 9, 2-10   Čítanie z listu apoštola Pavla Rimanom: Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý...
Read More About Náš pôstny kalendár: Druhá pôstna nedeľa »

Náš pôstny kalendár: 10. Sobota po prvej pôstnej nedeli

  Liturgické čítania: Dt 26, 16-19 Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8 Mt 5, 43-48 Čítanie z knihy proroka Izaiáša: Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?  Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš...
Read More About Náš pôstny kalendár: 10. Sobota po prvej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 9. Piatok po prvej pôstnej nedeli

      Liturgické čítania: Ez 18, 21-28 Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8  slúžiť. Mt 5, 20-26   Čítanie z knihy proroka Jeremiáša: Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. ...
Read More About Náš pôstny kalendár: 9. Piatok po prvej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 8. Štvrtok po prvej pôstnej nedeli

Delím sa o náš rodinný pôstny kalendár. Možno sa hodí aj vám - v rodine, s deťmi, alebo... ako budete chcieť.
Read More About Náš pôstny kalendár: 8. Štvrtok po prvej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 7. Streda po prvej pôstnej nedeli

  Liturgické čítania: Jon 3, 1-10 Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19 Lk 11, 29-32 Čítanie z knihy Jonášovej: Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“ Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal...
Read More About Náš pôstny kalendár: 7. Streda po prvej pôstnej nedeli »

Chlieb z neba, ako symbol začínajúceho pôstu.

Na chvíľku preruším náš pôstny kalendár a podelím sa o úvahu nad chlebíkom i nad našim 40-denným putovaním "púšťou", ktoré sme v týchto dňoch započali. Takto sme si myšlienky púšte a chleba pripomenuli u nás doma:
Read More About Chlieb z neba, ako symbol začínajúceho pôstu. »

Náš pôstny kalendár 6. Utorok po prvej pôstnej nedeli

  Liturgické čítania: Iz 55, 10-11 Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 Mt 6, 7-15 Dnes chceme postupne prežúvať modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpäšťame...
Read More About Náš pôstny kalendár 6. Utorok po prvej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár 5. Pondelok po prvej pôstnej nedeli

  Litugické čítania: Lv 19, 1-2. 11-18 Ž 19, 8. 9. 10. 15 Mt 25, 31-46 Z Evanjelia podľa Matúša: "Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som...
Read More About Náš pôstny kalendár 5. Pondelok po prvej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: Prvá pôstna nedeľa (rok B)

Prvá pôstna nedeľa (rok B) Liturgické čítania: Gn 9, 8-15 Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 Refrén: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť. 1 Pt 3, 18-22 Mk 1, 12-15 Čítanie z knihy Genezis ma napĺňa dôverou. Boh prisľúbil, že nezničí zem potopou. Vždy keď vidíme na oblohe dúhu, pripomína nám Božiu starostlivosť a trpezlivosť. Akokoľvek by sa nad našim životom sťahovali...
Read More About Náš pôstny kalendár: Prvá pôstna nedeľa (rok B) »

Náš pôstny kalendár: 4. Sobota po popolcovej strede

4. Sobota po popolcovej strede Liturgické čítania: Iz 58, 9c-14 Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6 Lk 5, 27-32 Evanjelium podľa Lukáša: Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. ...
Read More About Náš pôstny kalendár: 4. Sobota po popolcovej strede »

Náš pôstny kalendár 3. Piatok po popolcovej strede

    Liturgické čítania: Iz 58, 1-9b Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19 Mt 9, 14-15 Evanjelium podľa Matúša: ... "Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im...
Read More About Náš pôstny kalendár 3. Piatok po popolcovej strede »

Náš pôstny kalendár: 2. Štvrtok po popolcovej strede

2. Štvrtok po popolcovej strede Liturgické čítania: Dt 30, 15-20 Ž 1, 1-2. 3. 4+6 Lk 9, 22-25 Evanjelium podľa Lukáša: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám...
Read More About Náš pôstny kalendár: 2. Štvrtok po popolcovej strede »

Náš pôstny kalendár: 1. Popolcová streda

Budem sa s vami postupne deliť o jednotlivé obrázky a zamyslenia z nášho rodinného pôstneho kalendára. Snažila som sa o jednoduchosť, aby sme tak mohli prežívať pôstne obdobie spolu s deťmi. Dajte mi prosím vedieť, či vám každodenné uverejňovanie vyhovuje, alebo s tým mám radšej prestať, aby som nezahlcovala MK niečím, o čo nie je záujem. Ďakujem.
Read More About Náš pôstny kalendár: 1. Popolcová streda »

Náš pôstny kalendár

Minulý rok sme zaviedli v našej rodine tradíciu pôstneho kalendára. Je to niečo na spôsob adventného kalendára. Každý dem sme si na dvere zavesili ďalšiu kartičku s obrázkom, ktorý nám symbolizoval nejakú myšlienku z liturgického čítania toho dňa (rok 2012, cyklus B2). Z čítaní na daný deň sme si vždy vybrali niektorú myšlienku, ktorú som sa pokúsila zachytiť jednoduchým obrázkom a...
Read More About Náš pôstny kalendár »

Láska matiek premieňa svet

"Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko čo ste urobili pre svoje deti nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja, Pán, som tak povedal." (porov. Jer.31,16-17) "Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!" Ako sa to začalo...
Read More About Láska matiek premieňa svet »

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Začína nám týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripravujete nejakú zvláštnu tradíciu vo vašich rodinách? Alebo v spoločenstvách? Podeľte sa prosím v komentároch o vaše prežívanie týchto dní - vonkajšie, ale aj vnútorné. Teším sa na všetky vaše písmenká. :)
Read More About Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov »

Radostné Vianoce!

Ja viem, "normálne" sa vianočné priania posielajú pred Vianocami. Ale chcela som sa s vami podeliť o výjav z nášho "historického" betlehemu, ktorý kedysi (za mlada) vyrobil mojej babčke jej brat. A ten sme vyložili až 24. decembra, no a potom som si dopriala menší pôst od internetu, takže som sa k úprave a vloženiu obrázka dostala až teraz. Ale už k veci...
Read More About Radostné Vianoce! »

Se(me)no pre Ježiška.

Bola som trochu smutná, že sa mi nepodarilo na sviatok sv. Barbory nájsť halúzku, ktorá by nám do Vianoc rozkvitla. Ale našla som iný krásny rituál, ktorý nám zároveň sprítomní to, ako Boh dáva vzrast svojej láske cez naše malé skutky.
Read More About Se(me)no pre Ježiška. »

Adventný kalendár - citáty

Konečne som zapracovala a mám vybraté texty na adventný kalendár. Tento rok chcem zase niečo nové. Viac vám zatiaľ neukážem, nech ostane nejaké prekvapenie aj pre rodinu. Ale už teraz sa môžem podeliť o citáty, ktoré budeme postupne každý deň v "balíčku" nachádzať.
Read More About Adventný kalendár - citáty »

Kampaň "Mladí za rodinu"

Dostala som informáciu o zaujímavej iniciatíve mladých ľudí zo slovenských univerzitných pastoračných centier. Téma rodiny sa týka aj nás. A takisto sa my všetci môžeme zapojiť. Veď koho sa téma rodiny týka viac ako mám? Mamke najviac záleží na tom, aby celá rodina bola šťastná. Mama sa modlí za zdravú a šťastnú budúcu rodinu jej detí. A tiež každá mama (takisto ako každý človek) pochádza z rodiny...
Read More About Kampaň "Mladí za rodinu" »

Keď to málo čo robíme je dosť.

[Mk 12, 38-44] Minulú nedeľu sme si čítali o chudobnej vdove, ktorá dala do chrámovej pokladnice pár drobných mincí - bolo to len pár centov. A predsa ju Pán pochválil. Tá žena dala tak málo - máličko - a predsa dala tak veľa. Dala všetko. Vždy som pri tomto príbehu myslela len na peniaze, na majetok, na pomoc núdznym, na "peniaze do zvončeka". Asi preto, že v tomto duchu sa niesla väčšina kázní, ktoré som pri tejto príležitosti počula. Až dnes som narazila na inú myšlienku.
Read More About Keď to málo čo robíme je dosť. »

Starosť o deti.

Denne bojujem s tým, ako zabezpečiť chod domácnosti . Nie len materiálne ale aj bezpečne a hlavne aby popri tom všetkom vládol u nás pokoj a láska.
Read More About Starosť o deti. »

Ako osláviť sviatok všetkých svätých?

Zase niekoľko nápadov zo zahraničných blogov. Tentoraz na tému sviatok Všetkých svätých, a spomienka na všetkých verných zosnulých - ľudovo Dušičky. Ako teda môžeme okrem tradičnej návštevy cintorína (s deťmi) osláviť tieto sviatky?
Read More About Ako osláviť sviatok všetkých svätých? »

Syndróm vyhorenia

Ponúkam skôr otázky ako hotové odpovede na tému syndróm vyhorenia doma. Neide teda o vyhorenie v zamestnaní či vo svojom povolaní.
Read More About Syndróm vyhorenia »

Výhody dojčenia

Som presvedčená, že každá budúca mamička má nejaké svoje obavy, či podvedomé príčiny, pre ktoré sa dojčenia obáva, alebo ho dopredu aj zavrhne. Možno len obyčajný strach, či sa jej bude tvoriť dosť mlieka alebo či to jej mlieko bude dosť dobré. Ak však jej podáme pravdivý obraz o nesporných výhodách dojčenia a povzbudíme ju, obavy prekoná.
Read More About Výhody dojčenia »

Pre radosť maminám

a ich rodinkám
Read More About Pre radosť maminám »

Odporúčame: Keď plačú PRÍLIŠ MALÍ anjeli

  Mária-Irma napísala krásny blog, ktorý sa určite hodí aj na stránky Maminy. Nechcem kopírovať celý článok, aby nevznikli zmätky s komentármi. Tak sem dávam aspoň link. http://www.mojakomunita.sk/web/maria-irma/blog/-/blogs/ked-placu-prilis-mali-anjeli?_33_redirect=%2Fweb%2Fmaria-irma%2Fblog
Read More About Odporúčame: Keď plačú PRÍLIŠ MALÍ anjeli »

A vôbec - prečo práve dojčenie?

Dojčenie. To zďaleka nie je iba o tom, že dieťatku podávame naozaj tú najideálnejšiu potravu pre jeho telíčko. Dojčenie nie je iba o kŕmení.
Read More About A vôbec - prečo práve dojčenie? »

Úvod k príprave na dojčenie

Najlepšou preventívou je dobre sa pripraviť a vedieť, čím všetkým dojčenie je a čo so sebou prináša - aké nenahraditeľné ovocie, ale poznať aj možné ťažkosti a vedieť o spôsoboch, ktorými sa dajú prekonať. Tak ako príprava na materstvo je vecou nielen ženy ale aj jej muža, tak aj príprava na dojčenie je záležitosťou oboch. Aj keď muž má nezastupiteľnú úlohu a inú, ako jeho manželka, veľmi dôležité je, aby smer mali spoločný a podporovali sa navzájom na tejto ceste.
Read More About Úvod k príprave na dojčenie »
Showing 31 - 60 of 81 results.
Items per Page 30
of 3