« Back

Arcibiskup Babjak: P15 - čas dozrievania vo viere

Arcibiskup Babjak: P15 - čas dozrievania vo viere

Prečo majú mladí ísť na stretnutie P15?

Mladí ľudia sa veľmi radi stretávajú, radi sa modlia, ale aj delia o svoje radosti i problémy. A zvlášť v dnešnom sekularizovanom svete mladí ľudia pociťujú túžbu byť spolu, spolu sa tešiť, spolu sa zdieľať a spolu hľadať odpovede na otázky života.

A prečo majú mladí prísť na stretnutie P15? 

Myslím, že všetci už vedia o blížiacom sa Svetovom stretnutí mladých ľudí so Svätým Otcom v Poľsku, v Krakove, v roku 2016, na ktorom sa iste mnohí budú chcieť aj osobne zúčastniť. Takéto svetové stretnutie mladých ľudí so Svätým Otcom je jedinečná manifestácia viery mladých ľudí v Ježiša Krista, ktorý je skutočným víťazom v živote jednotlivca i celého sveta. Boží Syn Ježiš Kristus už vydobyl svoje víťazstvo na Kalvárii pred 2000 rokmi a zjaví ho celému svetu pri Poslednom súde. Stretnutie mladých ľudí so Svätým Otcom je výnimočným zážitkom a posilou na ich ceste hľadania pravdy a dobra, šťastia a čistej radosti, zmyslu života a svojho zaradenia sa do života. Na toto Svetové stretnutie so Svätým Otcom Františkom je potrebné dobre sa pripraviť, aby všetci mladí mali z neho čo najväčší osoh. Preto je dôležité stretnutie P15.

Čím je podľa Vás toto stretnutie výnimočné?

Čím je toto stretnutie výnimočné? No predovšetkým tým, že môže mladých duchovne pripraviť na svetové stretnutie mladých so Svätým Otcom Františkom v susednom Poľsku na budúci rok. To, že sa toto celosvetové stretnutie uskutoční v našej bezprostrednej blízkosti, je pre nás veľkou šancou plne sa vložiť aj do prípravy naň, ale tiež odhodlať sa zúčastniť tohto stretnutia. Veď taká príležitosť sa nám asi tak skoro nenaskytne.

Čo môže dať mladým toto stretnutie? Čo mladí môžu získať a zažiť, keď sa ho zúčastnia?

Každé stretnutie mladých ľudí na báze viery je veľmi obohacujúce a jedinečné. Mladí ľudia spoznávajú svoj vzťah s Ježišom Kristom, ale i navzájom medzi sebou. Kladú si otázky o svojom životnom poslaní, kde ich Ježiš Kristus chce mať, kde ich volá, či k manželstvu, alebo k panenstvu. Proces tohto spoznávania je sprevádzaný modlitbou, ktorá nám ponúka šťastný život a jedno veľké dobrodružstvo s Bohom. Takéto stretnutie je tiež časom dozrievania vo viere. Na takých stretnutiach sa vytvárajú pekné a čisté priateľstvá, mladí sa učia vzájomne sa počúvať a modliť sa jeden za druhého a zároveň objavovať krásu života s Bohom.

O čo ide na P15? Prečo sa koná? Aký je cieľ P15?

P15 chce osloviť mladých ľudí z celého Slovenska, zo všetkých diecéz. Má požehnanie Konferencie biskupov Slovenska. Svätý Otec František určil za tému Svetového stretnutia mládeže blahoslavenstvo „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8), a preto nám stretnutie P15 ponúka ako prípravu 10 katechéz na tému čistota. Dnes sa ponúka veľa nečistoty vo svete, v médiách a vôbec v sekularizovanom a hedonisticky zmýšľajúcom svete. Preto vychovávať mladých ľudí v čistote je mimoriadne dôležité a potrebné. Pán Ježiš hovorí v blahoslavenstve, že blahoslavení sú ľudia čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Spoznajú ho už v tomto pozemskom živote, zakúsia jeho lásku a dobrotu a budú ju vedieť aj opätovať.

Čím sa podľa Vás odlišuje od iných stretnutí alebo festivalov mladých, ktorých na Slovensku každý rok pribúda?

Stretnutie P15 je zamerané – ako som už spomenul – na dobrú, hlbokú prípravu mladých ľudí na blížiace sa Svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom v Krakove. Príprava je sústredená na čisté srdce, na čisté myšlienky, skutky, pohľady atď. Pretože máme jedinečnú šancu zúčastniť sa Svetového stretnutia a načerpať z neho veľkú silu pre život viery s Kristom, to predpokladá dobrú prípravu. A tou dobrou prípravou je práve stretnutie mládeže P15 z celého Slovenska. Mnohé stretnutia mladých sú dôležité a z rôznych hľadísk obohacujúce. Toto stretnutie P15 je zamerané na hlbokú prípravu na veľkú udalosť Svetového stretnutia mládeže so Svätým Otcom Františkom. Mladí z neho majú žiť niekoľko rokov, až do ďalšieho svetového stretnutia, ba majú z neho čerpať pre celý svoj život, silu a odvahu vyznávať Ježiša Krista a žiť s Ním bez kompromisov. To je výzva Cirkvi mladým dnešnej doby.

 

Komunikačný tím P15 / Ivana Németová