« Back

BOZP v akcii

BOZP v akcii

V rámci príprav na Národné stretnutie mládeže P15 je neodmysliteľnou, a predovšetkým dôležitou súčasťou aj školenie, ktoré sa týka prevencie a ochrany zdravia. Poznáme ho pod názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). Všetci dobrovoľníci ho absolvovali dnes po obede.

Všetky pokyny, ktoré boli spomenuté na tomto rýchlokurze, je nutné dodržiavať počas celého nadchádzajúceho víkendu. Bezpečnostné prvky, postupy a pokyny, ktoré každý účastník potvrdil svojím podpisom, znamenajú dodržiavanie pravidiel a predpisov vo všetkých priestoroch počas prebiehajúcej akcie. Požiarny technik Juraj Jablonský, ako vedúci kurzu bezpečnosti,  upozornil aj na základné body a pravidlá, ktoré by mali všetci účastníci dodržiavať. Medzi nimi zaznela aj veľmi dôležitá veta: „Ako účastníci zdraví prišli, tak rovnako zdraví by mali aj odchádzať.“ Každý účastník si má byť podľa Jablonského vedomý svojich schopností a možností, a predovšetkým, nepodceňovať akúkoľvek situáciu. Ďakujeme, sme radi, že sme v bezpečí! 


Komunikačný tím P15 / Zuzana Budzáková