« Back

Ďakujeme za SMS

Tím P15 ďakuje všetkým, ktorí nás v uplynulých mesiacoch podporili darcovskou SMS (DMS). Výsledky zverejníme čoskoro.

Možnosť poslať darcovskú sms správu mali všetci od 5. mája do 5. augusta. Cena jednej bola nastavená na dve eurá. Na účet našej zbierky pôjde 96 %(t. j. 1,92 €). Výťažok z darcovskej SMS použijeme na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít Národné stretnutie mládeže P15, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Ide o druhú podobnú verejnú zbierku. V roku 2013 sa uskutočnila verejná zbierka na podporu Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Čistý výnos zbierky, ktorá trvala od 15. januára 2013 do 28. júla 2013, bol vo výške 7 853,85 eur. P15 je možné podporiť ľubovoľným príspevkom na osobitný účet: SK2702000000003433353358/0200. Webstránka (časť - Pomôžme P15) zároveň ponúka ďalšie možnosti podpory. Väčšinou ide o propagačné aktivity na rozličných akciách pre mladých ľudí.

Komunikačný tím P15 

Foto: pixabay.com by Unsplash