« Back

Darčeky od nás pre vás

Už len dnes máte možnosť zaregistrovať sa na Národné stretnutie mládeže P15 a získať zároveň stravu a ubytovanie. Prečo tak urobiť? Okrem bohatého programu máme aj niekoľko darčekov, ktoré čakajú vopred registrovaných účastníkov.

"Vydavateľstvo Don Bosco ponúkne v rámci osláv 200. výročia narodenia don Bosca účastníkom P15 tisícky kníh a DVD zo svojho vydavateľstva. Ide o jedinečnú edíciu kníh od rôznych autorov, na ktorých bude aj nálepka vydavateľstva a P15. Ďakujeme za tento skvelý darček," prezrádza režisér P15 Pavol Danko. Ďalším prekvapením pre zaregistrovaných účastníkov bude knižný darček od spišského biskupa Mons. Štefana Sečku. Unikátnym darčekom bude aj CD Makarioi. Je to prvý výlučne hudobný projekt tvorivej skupiny Poetica Musica. CD približuje blahoslavenstvá a vznikol v spolupráci s viacerými hosťami – autormi, hudobníkmi, spevákmi či speváckym zborom. K týmto darčekom pribudne i programová brožúra P15 a letáčik k s oficiálnou modlitbou Svetových dní mládeže. 

Komunikačný tím P15 
Snímka: CD Makarioi