« Back

Ešte deň na DMS pre P15

Už len pár hodín vám zostáva na to, aby ste poslali darcovskú SMS (DMS) na podporu Národného stretnutia mládeže P15. Túto možnosť môžu využiť zákazníci spoločnosti Orange, Telekom a O2 do 5.8.2015.

"DMS stačí poslať na číslo 877 v tvare DMS P15 (DMS medzera P15). Cena jednej správy je 2 eurá. Na účel našej zbierky pôjde 96 % z každej DMS (t. j. 1,92 €). Nadväzuje na doterajšiu verejnú zbierku spojenú s predajom magnetiek, odznakov a kartičiek s patrónmi P15, ktorá ešte prebieha, kampaň na sociálnych sieťach a skončenú duchovnú prípravu Čistý rok," hovorí Marika Komendová, administrátorka Rady pre mládež a univerzity KBS. Výťažok darcovskej SMS bude použitý na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít podujatia Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutočnilo od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet.  Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Verejná zbierka na podporu celonárodného podujatia sa začala 5. februára 2015. Má názov P15 - pomáhame mladým. Potrvá do 10. augusta. Ide o druhú podobnú verejnú zbierku. V roku 2013 sa uskutočnila verejná zbierka na podporu Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Čistý výnos zbierky, ktorá trvala od 15. januára 2013 do 28. júla 2013, bol vo výške 7 853,85 eur. Cieľom zbierky bolo získať peniaze na prípravné, realizačné a hodnotiace aktivity R13. Rovnaké zámery má i tohtoročná zbierka. Tento krát sa k nej pridala i možnosť podporiť stretnutie prostredníctvom darcovskej SMS. P15 je tiež možné podporiť do 10.8.2015  ľubovoľným príspevkom na osobitný účet: SK2702000000003433353358/0200. Webstránka (časť - Pomôžme P15) zároveň ponúka ďalšie možnosti podpory. Väčšinou ide o propagačné aktivity na rozličných akciách pre mladých ľudí.

Komunikačný tím P15