« Back

Objaviť poklad pozýva hlava P15

Objaviť poklad pozýva hlava P15

Prečo práve P15 v záplave toľkých dobrých akcií na Slovensku? Na túto otázku odpovedá naša hlava, šéf organizačného tímu P15 Ondrej Chrvala.

Národné stretnutie mládeže vychádza z myšlienky Svetových dní mládeže. Tie sú o stretnutí so Svätým Otcom, ale vo veľkej miere aj o stretnutí rôznosti Cirkvi v jednote. Sú tam mladí zo všetkých končín sveta, zo všetkých duchovných smerovaní, a navzájom sa stretajú a komunikujú, aby dýchali nádhernú rôznosť pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi. P15 dáva podobnú ponuku. Je to farebné stretnutie, kde môžeš prijať veľmi veľa. A tak ťa pozývam, aby si svoj poklad, ktorý v sebe máš, ponúkol druhým; a zároveň bol otvorený čerpať aj od ostatných, ktorí prídu a ponúknu spoločenstvu Cirkvi ten svoj poklad.

Komunikačný tím P15