« Back

P15 - veriť nie je staromódne

Pár dní pred oficiálnym ukončením on-line registrácie pozýva na Národné stretnutie mládeže P15 Anton Oparty, popradský dekan. Je jedným z tých, ktorý nám otvára rôzne dvere priamo v meste pod Tatrami. Ďakujeme mu za veľkú podporu a množstvo neviditeľnej práce!

Prečo by mali prísť mladí na P15 do Popradu? Rodák z Oravskej Lesnej, ktorý bol za kňaza vysvätený v júni 1976 v Bratislave, vymenúva niekoľko argumentov: "Príslušnosť k Cirkvi, posilniť sa vo viere, vydať svedectvo o svojej viere – manifestácia viery mladej Cirkvi". Výnimočnosť podujatia vníma najmä v tom, že je celonárodné a že je prípravou na celosvetové. Mladí podľa jeho slov na ňom zažijú "povedomie, že veriť nie je staromódne". Bývalý kaplán a správca farností na viacerých miestach, ktorý pôsobí od roku 1999 v Poprade, sa teší, že P15, je viac zamerané na duchovný a modlitbový rozmer. "Aký je cieľ? Príprava na Krakov," odpovedá.

Komunikačný tím P15 / Ivana Németová