« Back

Pomoc znevýhodneným

Pomoc znevýhodneným

Špecifické potreby mladým, ktorí majú vo väčšine telesné obmedzenia, sa snaží pomôcť špeciálny - tím znevýhodnených P15. Vedie ho Tomáš Vranský. Čomu sa venuje?

Na túto službu som sa podujal po druhýkrát. Tento rok sa do nášho tímu pridalo päť dobrovoľníkov, s ktorými je radosť spolupracovať, hovorí Tomáš. Tím znevýhodnených pomáha približne 25 ľuďom. "Sú nepočujúci, imobilní i nevidiaci. Keď bude treba, tak náš tím bude pripravený aj strechu rozobrať, aby sme sa dostali k Ježišovi, tak ako to bolo vo Svätom Písme: " Lk5,19: Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša." "Tešíme sa, že môžeme ísť za Ježišom aj s limitmi a obmedzeniami, ktoré mu neprekážajú, ale Ho oslavujú. Lebo skutočný oslávený Ježiš je Ježiš s ranami," dodáva v rozhovore Tomáš.
 
Komunikačný tím P15