« Back

Sobota za nami

Druhý deň našej pätnástky je za nami. Čo priniesol? Tu je náš výber toho najzaujímavejšieho z dnešného dňa.8:00 Mládežníci sa rozpŕchli do desiatich kútov Popradu. Každý ku svojej diecéze a svojmu biskupovi. Počas spoločnej rannej modlitby kládli svoje „poklady“ do spoločných truhlíc, ktoré boli následne prevezené na hlavný stage do Arény Poprad.
 

9:15 Bratislavský eparcha Peter Rusnák zožal so svojou katechézou podobný úspech ako pred dvoma rokmi na R13. Na pódiu zaujal aj detský folklórny súbor Kremienok. 

Eparcha Rusnák mladým priblížil známy príbeh „Mladíka a Ježiša“. Pozval nás pravdivo sa zahľadieť na naše úmysly: „Chlapče, neklam sa! Dievča, nenamýšľaj si o sebe!  Bože, stvor vo mne srdce čisté, aby som si nenahováral, aký som dobrý!“ uviedol otec biskup, ktorý zároveň prítomných povzbudil: „Ježiš Kristus sa na mňa pozerá s láskou a preto nechce, aby som žil falošne.“ 

„Pane, ty mi zjav ten najväčší poklad!“ môžeme sa modliť, ale zároveň sa nám do srdca vrýva aj otázka: „A čo ním je?“ Odpoveď je len jedna: „To si Ty, Pane!“ Vladyka Peter odhalil aj tajomstvo nášho hľadania: „Vzťah s Bohom – to je najväčší poklad.“ Zároveň nás upriamil na miesto, kde ho máme hľadať: „Svoj poklad máš hľadať v sebe, vo svojom srdci.“

Poklad viery, ktorý do nás vložil Boh biskup Peter pripodobnil symbolu hlinenej nádoby: „Tento poklad máme v hlinených nádobách a predsa je to poklad“. Na druhej strane, sa podľa jeho slov, s ňou nemáme uspokojiť, ale s „bázňou a chvením máme spolupracovať na našej spáse“. V závere katechézy biskup Rusnák mladých povzbudil, aby odišli domov so zmeneným srdcom. 

12:15 Po prvýkrát na Národnom stretnutí mládeže svätá liturgia! Slávil ju pomocný biskup prešovskej archieparchie Milan Lach. Spieval prešovský zbor Onezim a gréckokatolícki seminaristi. 

15:15 Na Námestí sv. Egídia sa rozložilo 74 stánkov reholí, hnutí, inštitútov a pro-rodinných organizácií. V našich končinách unikátne EXPO expo povolaní zaujalo. 

V rámci sprievodných aktivít si prišli na svoje aj milovníci turistiky a prírody. So skautmi a vladykom Milanom zažili exkluzívnu tímovú výpravu na neďalekú Kvetnicu. 

„V každom z nás je trezor, vo vnútri ktorého je poklad. Našou úlohou je ho objaviť, vybrať poklad von, zveľadiť ho, dávať ho ostatným a a prijímať od ostatných z ich pokladu,“  zacitoval pomocný prešovský biskup a zanietený skaut Milan Lach vo svojej krátkej katechéze pápeža Františka. 

Asi päťdesiat mladých najskôr okúsilo skautský mini výcvik. Naučili sa viazať dračí uzol, či rozpoznať svetové strany v prírode. Po úspešnom absolvovaní nasledovalo hľadanie pokladu. Skauti z Prešova, Starej Ľubovne, Košíc, Bratislavy a Trnavy zodpovedne pripravili indície, ktoré napokon priviedli k víťazstvu, ako inak na P15-ke, 15 ročného Ľuboša.

A čo bolo pokladom? No predsa poznámky ku katechéze otca biskupa!

20:15 Podľa žilinského biskupa Tomáša Galisa sa „čistota práve stáva novou revolúciou!“ Projekt Godzone, ktorý hudobne doprevádzal večernú vigíliu, premiérovo zverejnil aj promo video na blížiace sa novembrové turné s názvom Zmena atmosféry.

Národné stretnutie mládeže P15 1.8.


Komunikačný tím P15 / Samuel Brečka, Betka Vargová