« Back

Teším sa domov

Poprad sa na niekoľko mesiacov stal druhým domovom pre hlavu P15 Ondreja Chrvalu. Aké sú jeho dojmy krátko pred odchodom z mesta pod Tatrami?


S akými pocitmi odchádza hlava P15? 

Veľmi spokojny. Aj náročná fáza upratovania a balenia po P15 ide hladko. Do toho veľmi pozitívne spätné väzby z naozaj všetkých strán - mesto, farnosť, Popradčania, organizačné zložky, televízni diváci ... Takže spokojnosť, tešenie sa na oddych a návrat domov a na to, aké ďalšie ovocie z P15 vzíde. 

Aké je celkové hodnotenie P15? 

Podľa spätných väzieb účastníkov a spoluorganizátorov veľmi dobré. A to je to hlavné - ak sú spokojní tí, kvôli ktorým sa to robili. Určite budú aj kritické hlasy a tešíme sa na ne, lebo to nás posúva dopredu, ale zatiaľ sa neozvali. My v tíme sme si už niektoré veci hodnotili, ktoré by sme spravili inak, ale aj to je v atmosfére všeobecnej spokojnosti z akcie. 

Čo ďalej, čo ťa čaká najbližšie? 

Predovšetkým oddych. Nech nikto nečaká hotové nové veci v najbližších dňoch. Potom sa sústreďujeme na registráciu do Krakova, prípravu na Svetové dni mládeže a duchovnú prípravu Milosrdný rok. A ja osobne sa už teším do svojho domáceho prostredia, v ktorom som už niekoľko mesiacov nebol - moja farnosť, kde som kaplánom a Diecézne centrum mládeže Archa v Bojničkách. 

Komunikačný tím P15