« Back

Vzácna perla pre Máriu

Vzácna perla pre Máriu

Ave Mária je po modlitbe Pater najkrajšou zo všetkých modlitieb. Je to najdokonalejšia pocta, akú môžeš Márii vzdať, lebo túto poctu jej vzdal Najvyšší cez posla archanjela, aby si získal jej srdce. Tak mocne sa dotkla jej srdca tajomným čarom, ktorého je plná, že Mária dala svoj súhlas ku Vteleniu Slova aj napriek svojej hlbokej pokore. Touto poctou si aj ty určite získaš jej srdce, ak sa ju modlíš tak, ako treba.

Podľa svätcov je dobre, čiže pozorne, zbožne a pokorne pomodlené Ave Mária nepriateľom diabla, ktoré ho prinúti na útek.

Je kladivom, ktoré ho rozmliaždi.

Je posvätením duše,

radosťou anjelov,

hudbou predurčených,

piesňou Nového zákona,

Máriiným potešením a

slávou Najsvätejšej Trojice.

Ave Mária je nebeskou rosou, ktorá robí dušu plodnou.

Je to cudný a zaľúbený bozk, ktorý dávame Márii.

Je to červená ruža, ktorú jej venujeme.

Je to vzácna perla, ktorú jej ponúkame.

Je pohárom ambrózie a božského nektáru, ktorý jej dávame.

Všetky tieto prirovnania sú od svätcov.

(sv.Ľudovít Mária Grignion z Monfortu - O pravej úcte k Panne Márii)

Comments
sign-in-to-add-comment
A zase sa mi vybavuje tá skúsenosť, keď som utvrdzovala že keď Pannu Máriu si uctil Boh Otec tak, že si ju vyvolil za Matku svojho Syna, zasluhuje si od nás takúto pravú úctu.
Posted on 5/18/12 7:44 PM.
Panna Mária si nič menej než pravú skutočnú a hlbokú úctu ani nezaslúži. Matka Božia, Kráľovná Neba a všetky tie tituly v litániach jej právom patria. Dominikáni majú ešte svoje zvlášť litánie, ktoré napísal sv. Vincent Ferrerský. Tie sa mi obzvlášť páčia.
Posted on 5/19/12 1:54 AM.
MIrko, a čo keby si nám ich napísal do blogu? Myslím, že viacerí by sme boli vďační!
Posted on 5/19/12 8:14 AM in reply to Miroslav Čonka.
Dobre napíšem do blogu Litánie sv. Vincenta Ferrerského z 13. storočia. Sú trošku iné ako nám známe litánie, lebo sa nevraví za každým veršom oroduj za nás, ale až za celou strofou.
Posted on 5/21/12 2:42 PM.
http://mojakomunita.sk/web/conka.miroslav/blog/-/blogs/litanie-k-blahoslavenej-p­anne-marii?_33_redirect=%2Fblog Odkaz na tie litánie.
Posted on 5/21/12 3:44 PM.
Myslím však, že je tu absolútne aj zbytočné na MK písať niečo do blogu, pretože pokiaľ človek nemá určité meno, tak si ani ľudia tu nepozrú poriadne to čo napísal. Je toho tu kvantum a tak strata času tu aj niečo písať. Ak človek získa 40 pozretí za deň, tak to je už asi dobrý článok, keď sa nevolá Martin Lojek, Štefan Hrbček, Martin Švikruha, Sestra Františka, Sestra Damiána, Tomáš Kuník, Peter Brož. Ľudia nemajú času čítať kadečo, najmä keď tu píše každý denne hocčo ho napadne, tak je to na otravu ozaj sa vôbec prehrabávať v tej zmesi.
Posted on 5/21/12 6:18 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Škoda, môj záujem bol úprimný. Ale si slobodný človek.
Posted on 5/21/12 7:18 PM in reply to Miroslav Čonka.
Veď ja som ich tu nahodil a aj odkaz som tu do blogu dal. Treba lepšie pozrieť.
Posted on 5/21/12 7:21 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Jaj! Však ich mám už aj stiahnuté. Ďakujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
.)
Posted on 5/21/12 8:22 PM in reply to Miroslav Čonka.