« Back

Diagnóza: Nesprávne nastavené uši

Diagnóza: Nesprávne nastavené uši

Nie je človek ako človek a nie je slovo ako slovo. Rovnako ako nie je sľub ako sľub... a uši ako uši a tak ďalej... Asi by som na svete nenašla dvoch ľudí, ktorí by si pri vyslovení jedného slova – predstavili presne to isté. Nemôžu. Nejde to. Boh nás stvoril ako originály a prostredie, do ktorého nás zasadil, aby sme rástli v nás tiež urobilo svoje... No Boh sa nemýli. A napriek našim „abnormáliam“ a „prízemným treskom“ nás stále obdarúva...

 

svojim slovom.

Posiela ho každému jednému z nás. Adresuje ho našim ušiam... Cez evanjelium. Cez modlitbu Otčenáš. Alebo cez zbožné, či menej zbožné používanie Božieho mena /možno aj nadarmo./

Už za jeho života platilo, že sme jeho ovce. A že máme počúvať jeho slovo.

A my veru počúvame.

Ale každý po svojom.

Napríklad, ôsmaci tvrdia, že počujú, aj keď majú na ušiach slúchadlá. Vraj pri hudbe sa najviac vedia sústrediť.

Výsledok: „Chaos“ – ich sústredenosť v nesústredenosti nemá medzí.

 

Deduško, ktorý presiahol 90.-tku tiež počúva, ale uši mu už neslúžia ako majú a tak sa stane, že na miesto slova „Áno“ počuje „Ráno.“ A potom sa z komára stane, veď viete: Ušatý........

 

Uši si nosíme aj do kostola. Na omši počas kázne tiež „počúvame“ Slovo. No keď vyjdeme von, na otázku: „O čom sa hovorilo,“ máme jednoduchú odpoveď. Bezslovnú. Myknutie ramenami....

 

Ježiš už dávno pozná našu diagnózu: Nesprávne nastavené uši.

 

A preto prichádza a pripomína nám, že je našim Pastierom a chce sa o nás postarať – vyčistiť nám tie naše „ovčie uši“.

Ak mu uveríme a započúvame sa do jeho hlasu, nevyruší nás žiadne zavíjanie vlkov, ani to, ktoré sa do našich životov vkradne pri hriechu, či pri nezvládnutí situácií. Ba dokonca ani to, ktoré sa na nás valí zo sveta, kričiac, že sme neschopní, nezaujímaví, nedokonalí,  jednoducho už nie sme „in.“

 

Mimochodom naozaj počúvať začíname, vo chvíli, keď odhodíme všetky svoje predstavy o dokonalosti. Tej svojej, ale aj iných

Je to chvíľa, kedy prestávame očakávať, že nám druhí musia pomôcť, /aj keď by mali, lebo sú kresťania/.

Je to čas, keď prestaneme dúfať, že zverené tajomstvá „priateľom“ sa nestanú páperím, ktoré bude poletovať z úst do úst ľudí po celom meste.

Je to moment, keď prestaneme čakať, že  nás ochránia slová druhých a pochopíme, že sa musíme zveriť do rúk i do vôle iného Pastiera....

 

 

 

Občas sa musíme dotknúť dna, aby sme začali „počúvať“ a aby  znova „počuli.“.

Aby sme uverili, že je poznaní, nie podľa toho, aké šaty nosíme, ale podľa príbehu nášho života

Sme poznaní, aby sme boli naplnení láskou a nie odsúdením.

Pastier vie o našich prešľapoch, tŕňoch v kožuchu, či poranených nohách pri úteku. A čaká nás, rovnako ako márnotratný otec čakal svojho syna, ktorý premárnil celý majetok a jediné čo mal, boli zdrapy handier na jeho tele.

Pastier nás čaká, aby  nám znova podaroval nové rúcho, prsteň i sandále...

Čaká, aby nás povolal kráčať za svojim hlasom. Nie za hlasom ľudí, ani za hlasom pseudo –pastierov, ale za Hlasom, ktorý sa skrýva v Božom Slove, v blížnom i v chudobnom....

Túži, aby sme sa nechali pretvárať jeho Slovom a aby sme mu dovolili objať náš zranený život.

Dovolíme mu to?

Uveríme mu nanovo?

Viera je z počutia...

A kto počúva správne?

Ten kto má správne nastavené uši.

Ten kto vie, že Ježiš je Pastierom – Šéfom, ktorý ho pozná a preniká jeho prítomnosť, minulosť i budúcnosť, nie preto, aby súdil, ale aby do každého dňa vlieval svetlo milosrdenstva a odpustenia...

Ten kto ide za láskou a dáva ju aj iným....

Pane Ježišu,

je nedeľa Dobrého Pastiera a ja ťa prosím : „Nastav nám dobre uši“, aby sme sa nepohoršovali na slovách ľudí, ktorí nosia na sebe nálepku „kresťan“, ale aby sme vždy počúvali tvoj hlas a tvoje slovo.

Daruj nám odvahu, aby sme ťa nasledovali aj v čase búrky.

Daj, aby sme boli milosrdní k iným a aj k sebe tak, ako si ty milosrdný voči nám.

Zviaž nám ruky, aby sme sa  nebránili, ak nás chce preniknúť tvoje Slovo a tvoja prítomnosť.

Zbav nás nedôvery a strachu, ktorý na nás prichádza zo slov ľudí a zvukov tohto sveta.

Nech nanovo uveríme v tvoje slovo a nech ho počujeme, tak ako ty počuješ slovo Svojho Otca.

Aby nás nik a nič nemohlo vytrhnúť z tvojho srdca.

Dobrý Pastier, ty nás poznáš.

Prosím ťa požehnávaj každú svoju ovečku.

Prehovor k nej svojim Slovom.

Uzdrav to, čo bolí a posilni to, čo už ona sama vzdáva ako prehratý boj.

Pane, v dnešný večer ti odovzdávam všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci.

Prosím ťa, nastav im správne uši, aby počúvali tvoj hlas a tešili sa z daru života i priateľov..... Amen

Comments
sign-in-to-add-comment
Božie slovo patrí k normám môjho života, je zdrojom duchovnej sily, ktorú si pomáhame hľadať aj na týchto internetových stránkach.“ Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ 2Tim 3:16-17.
Posted on 4/21/13 3:40 PM.