Blogs

Entries with tag život .

Duch svätý a život

Každý deň je tu, On, tajomná Osobnosť Boha, Duch svätý, ktorého nám daroval Ježiš pri svojom odchode k Otcovi.
Read More About Duch svätý a život »

Prečo Ježiš plakal?

Božie Slovo hovorí o oživení mŕtvych. Hovorí o vzkriesení Lazára, a o tom, že Ježiš plakal.
Read More About Prečo Ježiš plakal? »

Popolcová streda

Začiatok pôstneho obdobia liturgického roka 2014 a môj začiatok nového života
Read More About Popolcová streda »

Niečo o pravde

alebo skôr o múdrosti života.
Read More About Niečo o pravde »

Od seba k tebe

Slovensko, aké budeš?
Read More About Od seba k tebe »

Radosť v novembri

Môžeme mať radosť bez konca.
Read More About Radosť v novembri »

Keď deti súdia rodičov

Dnes súdia deti rodičov... Dar opustenia, dar lásky Boha.
Read More About Keď deti súdia rodičov »

Oslavy zjednotenia

v Nemecku hovoria aj k nám...
Read More About Oslavy zjednotenia »

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem Bohu a ľuďom, rodinám a deťom, otcom biskupom a kňazom a vôbec všetkým zúčastneným za uskutočnenie aj za pokojný priebeh pochodu za život. Bola to mimoriadna akcia, ktorá sa zapíše do dejín, podobne ako "sviečková manifestácia". Je mocným vyjadrením zmýšľania ľudí, ktorí si uvedomujú, že základné hodnoty nesmú byť napádané a ničené. Zároveň si uvedomujem, že to nie je...
Read More About Ďakujem za prebudenie »

K diskusii o rodine a manželstve

ktorá prebehla pred niekoľkmi dňami.
Read More About K diskusii o rodine a manželstve »

Volajme Ducha svätého!

Aby sme žili svoju vieru, aby naša viera mala Božiu moc... Aby sme mohli obrátiť srdce k Bohu, potrebujeme Ducha svätého. Volajme ho do svojho života, On obnoví naše srdce, a my ožijeme.
Read More About Volajme Ducha svätého! »

Boh stvoril človeka

Píše o tom Kniha Genezis, 1, 26-27; Život človeka a život jeho duše.
Read More About Boh stvoril človeka »

Nenarodeným

nenarodeným detičkám a ich maminkám
Read More About Nenarodeným »

Projekt život

Po prednáškach a lekciách pravdy
Read More About Projekt život »

Pravda zvíťazí

Budeme potrebovať usilovných ľudí. Práca a ešte raz práca... treba opraviť a ochrániť to, čo už "stihli urobiť" naši oponenti pre našu nečinnosť. A veľa modlitieb...
Read More About Pravda zvíťazí »

Nádej

Keď už nie je nič... je nádej.
Read More About Nádej »

Keď sa nám dejú veci nedobré

Sú v živote veci, ktoré sú podľa nášho názoru zlé... Až neskôr však zistíme, na čo boli dobré.
Read More About Keď sa nám dejú veci nedobré »

Poslovia Boha

Myšlienka... Boží posol. Prichádza Boh, aby nás viedol k plnosti.
Read More About Poslovia Boha »

Reziliencia

je určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
Read More About Reziliencia »

Žena

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Genezis1,27; Boh stvoril ženu,
Read More About Žena »
Showing 24 results.
Items per Page 50
of 1