« Späť

Konferencia Učiteľ

Konferencia Učiteľ

Konferencia je určená pre vedúcich, animátorov, kňazov, laikov a pre všetkých, ktorí odhaľujú v sebe učiteľské srdce a obdarovanie.

O KONFERENCII

Pred niekoľkými rokmi sme ako spoločenstvo prijali víziu venovať sa piatim službám (úradom, služobnostiam), ktoré sú uvedené v liste Efezanom 4,11-13.

"A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov
a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov
a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela
, ... Ef 4,11-13"

V spolupráci s misionárom Judeom Antoineom a o. Jánom Bucom organizujeme tento rok v poradí 8. konferenciu, ktorej predchádzali konferencie na tému prorok, evanjelista,  apoštol a pastier. Veríme, že je potrebné vychovať generáciu kresťanov, ktorí ako apoštoli, proroci, evanjelisti, učitelia a pastieri dopomôžu k príprave svätých na budovanie Kristovho tela.

 

Konferencia je určená pre vedúcich, animátorov, kňazov, laikov, pre všetkých, ktorí odhaľujú v sebe učiteľské srdce a obdarovanie.

 

TÉMY KONFERENCIE:

  • KTO JE UČITEĽ?
  • TYPY UČITEĽA
  • DÔLEŽITOSŤ, MIESTO A POSLANIE UČITEĽA
  • AKO VYUČOVAŤ
  • ÚRAD UČITEĽA
  • SPOLUPRÁCA S INÝMI SLUŽBAMI
  • IDENTITA UČITEĽA
  • ÚSKALIA UČITEĽA

REČNÍCI:

JUDE ANTOINE, o. JÁN BUC, MÁRIO TOMÁŠIK

VIAC INFO NA: www.spolocenstvoku.sk

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pribudla nová video pozvánka na konferenciu od Janka Buca
Odoslané 25.4.2017 11:31.