« Назад

Katolícky kňaz o ministrovi M. Lajčákovi: Bol členom KSČ, ktorá porušovala ľudské práva…

Ľudské práva a juvenilná justícia. O týchto veciach môžeme v posledných dňoch veľa počuť. Čo sa to na nás šije? V každom prípade sa môžeme pripraviť na silnú mediálnu kampaň, a masáž mozgov, aby nás presvedčili, že je to správne rozhodnutie a my sa mýlime. Toľko môj predhovor.

O fanatických odporcoch ľudských práv a ministrovi Lajčákovi

Miroslav Lettrich (na obr.):  Som katolíckym kňazom Spišského biskupstva a momentálne pôsobím ako správca farnosti Ždiar. Som presvedčený, že ako kresťania sme prijali poslanie vnášať do sveta Cestu, Pravdu a Život, preto by sme sa nemali uzatvárať v tichu a bezpečí našich chrámov. Verím, že pravda nás oslobodzuje a jej hľadanie posväcuje.

Najskôr som si prečítal článok ministra Lajčáka na blogu. Neskôr zasa stanovisko Ministerstva zahraničných vecí “k štvavej kampani proti stratégii ľudských práv“. A zamyslel som sa, kto sa nám tu pasuje za apoštola ľudských práv…

Lettrichnedať priestor inakosti?
Takže poporiadku: Na margo reakcií, ktorých adresátom bol minister Lajčák a ich obsahom bol nesúhlas s Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv, v článku na svojom bloguminister napísal: Musím sa priznať, že posledné dni sú pre mňa zaťažkávajúcou skúškou – e-mailovú schránku mi denne zaplavujú odkazy od ľudí, ktorých som nikdy nevidel a nepoznám; odkazy spochybňujúce moju integritu, odkazy nenávistné, výhražné, nepriateľské. Hoc každý z nich je podpísaný iným menom, ich rukopis je rovnaký, a jednaký je aj cieľ: nedovoliť zmenu,nedopustiť iný názor, a – božechráň! – len nedať priestor inakosti.“

fanatickí odporcovia ľudských práv?

V stredu (4.9.) Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť rozhodla, že spomínaná stratégia sa na rokovanie vlády dostane až v júni budúceho roka. Ministerstvo k tomu vydalo stanovisko, v ktorom sa píše:

lajcak-minister-v1 Organizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rezortu (kópie takýchto výziev má MZVaEZ SR k dispozícii), teraz niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv na Slovensku pristúpili k osobným invektívam, hrubým urážkam a nenávistným vyhrážkam, ktoré zasielajú tajomníčke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Barbare Illkovej.“

K týmto farbistým slovám ministra Lajčáka by som chcel napísať niekoľko pripomienok. Najprv chcem povedať, že aj ostrý nesúhlas sa má vyjadriť slušne a kultivovane. Nikoho nemôže ctiť, ak sa zníži k osobným invektívam, hrubým urážkam a nenávistným vyhrážkam. A teraz k ministrovým slovám:

lajc11. Je neprijateľné, aby sa politik sťažoval, že jeho e-mailovú schránku denne zaplavujú odkazy od ľudí, nikdy nevidel a nepozná. Takéto nariekanie považujem za drzosť.
2. Minister píše, že cieľom odkazov je jedno: „nedopustiť iný názor, a – božechráň! – len nedať priestor inakosti.“ Bolo by skvelé, keby nám pán minister objasnil, čo má na mysli spojením „dať priestor inakosti“. Je totiž veľmi ľahké vzletne písať frázy o rozmanitosti, tolerancii a podpore inakosti, ale od človeka v jeho postavení by sa žiadalo viac. Presadzuje minister Lajčák manželstvá homosexuálnych párov? Adopcie detí takýmto párom? Navrhuje Lajčák povolenie polygamie? Polyadnrie? Áno? Nie? A prečo? Nevieme. Čo vlastne presadzujete, pán minister? Neskrývajte sa za klišé a frázy!
3. Ľudí, ktorí s navrhovanou stratégiou ľudských práv nesúhlasia, minister Lajčák nazval“fanatickými odporcami ľudských práv“. Napriek tomu, že som ministrovi žiadny e-mail neposlal, pri tomto pomenovaní sa chcem pristaviť. Sú naozaj odporcovia stratégie odporcovia ľudských práv? Dokonca fanatickí odporcovia ľudských práv?

lajcak_Koncepcia ľudských práv, tak ako ju poznáme dnes vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú prijala OSN v roku 1948. Predstavte si, pán minister, že táto deklarácia vychádza z kresťanského konceptu rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí. Že táto deklarácia považuje rodinu za základnú bunku spoločnosti a manželstvo chápe (aspoň implicitne) ako zväzok muža a ženy. Predstavte si, pán minister, že ešte aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd(ktorý z Deklarácie aspoň v základných princípoch vychádza) považuje eutanáziu za neprípustnú.
Naproti tomu sme čoraz viac svedkami silnejúceho tlaku, že ľudským právom je aj manželstvo osôb rovnakého pohlavia (hoci aj Európsky súd pre ľudské práva tvrdí opak), že ľudským právom už nie je ani tak právo na život, ale právo zomrieť.stb-1A sme svedkami čoraz väčších a násilných zásahov do práva rodičov na výchovu svojich detí. Počúvame, že slová “otec“ a “matka“ sú stereotypné a že rod je len sociálny konštrukt, ktorý si môže každý slobodne zvoliť. Nie, ľudia, ktorí Vám píšu, pán minister, nie sú fanatickí odporcovia ľudských práv, ale sú odporcami konštrukcií, ktoré násilne presadzujete za ľudské práva.

kto sa nám tu stáva apoštolom ľudských práv?

stb2A na záver si dovolím ešte niečo: do roku 1989 bol minister Lajčák členom Komunistickej strany Československa. Politickej strany, ktorá zásadným spôsobom porušovala základné ľudské práva. Bol členom politickej strany (ozaj, prečo zmienka o členstve v nej chýba v jeho životopisoch?), ktorá porušovala: právo na slobodu presvedčenia a prejavu, právo na nezávislý a nestranný súd, právo na súkromie, na slobodu pohybu, právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva,právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania… a tak ďalej.

Keďže občiansky disent bol na Slovensku počas totality veľmi nevýrazný, za ľudské práva bojovali predovšetkým kresťania. Stovky ľudí boli perzekvovaní, zatiaľ čo si minister Lajčák budoval kariéru. Na otázku svojho vstupu do KSČ odpovedal„Rozhodnutia tohto druhu treba vnímať v dobovom kontexte.“

A dnes bude svojich oponentov (a aj nemálo perzekvovaných komunistickým režimom) nazývať fanatickými odporcami ľudských práv!

http://blog.tyzden.sk/miroslav-lettrich/2013/09/06/o-fanatickych-odporcoch-ludskych-prav-a-ministrovi-lajcakovi/

Slováci, katolíci! Toto je výsledok našej “revolúcie”?  Otvorte si konečne oči! Dobré ráno.

lajcak-r661_s300Lajčák pozval pápeža Benedikta XVI. na Slovensko

Pápež požiadal Lajčáka, aby tlmočil jeho srdečný pozdrav prezidentovi, vláde ako aj všetkým občanom.

BRATISLAVA. Pápež Benedikt XVI. v stredu prijal šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka, ktorý je na oficiálnej návšteve Svätej stolice.

svieckova-manifestacia-clanokLajčák Benediktovi XVI. odovzdal pozvanie vlády na návštevu Slovenska. To dopĺňa už existujúce od prezidenta Ivana Gašparoviča a Konferencie biskupov Slovenska.

lajcaak“Hovoríme o tom, že by sme ho radi privítali v priebehu budúceho roka, kedy oslavujeme dve významné výročia, a to v čase, ktorý by mu vyhovoval,” priblížil minister.

http://www.sme.sk/c/6603412/lajcak-pozval-papeza-benedikta-xvi-na-slovensko.html

 

Kto si nepamätá minulosť, je nútený prežiť ju ešte raz.

(nápis v Oswienčime) 

 

Článok je prevzatý zo serveru Magnificat.sk Miroslav Čonka
Комментарии
sign-in-to-add-comment
Áno, vynikajúco to napísal tento kňaz Miroslav Lettrich, ja prikladám ešte jeden taký výborný link, tentokrát od Richarda Vašečku - Slabý pokus, pán Lajčák!

http://vasecka.blog.sme.sk/c/336823/Slaby-pokus-pan-Lajcak.html
Отправлено в 07.09.13 21:07.
Uvidíš, ako sa začne teraz robiť mediálna kampaň všade na podporu týchto vecí.
Отправлено в 07.09.13 22:07 в ответ на Eva Vráblová.
Modlime sa za človeka Lajčáka...pred Bohom niet kniežat, kráľov, ani politikov - sú len ľudia, ktorí majú svedomie...a slobodnú vôľu robiť dobro alebo zlo, rešpektuje ju Boh, Boh rieši, my bdejme (modlitba, osobné obrátenie - Boh urobí ostatné....
Отправлено в 07.09.13 22:12.
Ešte je poklona a prosby Františka a ľudu - aj neveriacich a moslimov za pokoj v Ríme...pozor na násilie vo vlastnom srdci... Sýria je aj naše srdce... a my sa zodpovieme za každé slovo - vlastné, nie ministrovo..., rozhodujúce je, čo šírime MY...
Отправлено в 07.09.13 22:21.
Treba sa postaviť za dobro, protestovať proti zlu, ale s dôverou v Boha v srdci, pretože Jemu nič nie je nemožné. Keď mi 15.10.1989 strýc v Nemecku povedal, že o mesiac máme po komunizme, ukázala som mu prstom na čelo....
Отправлено в 08.09.13 0:34 в ответ на Mária Künzl.
Reakcia bola Márii Kunzl, na titulke MK sa ukazuje, že Mirkovi Čonkovi. Mirko, tentoraz naozaj Márii!
Отправлено в 08.09.13 0:43 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
emoticon Mirko, no dobre. Aj keď to je skôr oslovenie pre dieťa, asi si chcela byť milá Mária. Starším ženám dovolím toto oslovenie a to vždy. Ale inakšie už som Miroslav, alebo Miro. Mirko by som bral dosť výsmešne. Ako muž sa môžem postaviť len za hodnoty, inakšie asi muž nie som. Kedže táto krajina dohnala mnohých ľudí k biede a otroctvu. Čo ma bolí. Tvrdo platím za to, že nechcem byť otrokom celého tohto chorého systému, ktorý je tu, a ktorý chce byť ešte horší než je. Zo začiatku som nechcel, ale napokon som sa rozhodol vstúpiť do strany Magnificat Slovakia a tiež takto kandidovať do VÚC v Košiciach pod vlajkou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Aj keď v tomto štáte málokedy víťazí viera a pokora, nádej ostáva tiež kresťanskou cnosťou, ktorá nám často ako kresťanom dnes len ostáva.
Отправлено в 08.09.13 12:13 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
Musíš prepáčiť. Vôbec nie si pre mňa dieťa, len som nevedela- mám krstného syna, ktorému keď mama povedala " Miro", vedel, že bude ostrejšia výmena názorov. Ale vtedy mal dvadsať a dnes je šesťdesiatnik, a stále je pre celú rodinu MIrkom. Takže - odpusť, ak môžeš. A do toho VÚC Ti fandím , hoci posledná veta je veľmi výstižná.
Отправлено в 08.09.13 13:54 в ответ на Miroslav Čonka.
Je rozdiel medzi tým, čo hovorí mama a tým, čo hovorí okolie emoticon To sa nedá porovnávať. Miro je bežné, volá ma tak množstvo ľudí, neviem prečo by som sa mal hnevať preto. Je to skratka mena, ktorá je normálna. Máriu tiež často oslovujeme aj Maja, Majka atď. Ale bolo by nevhodné ak by som napr. ja písal o tebe ako Majke. Ale ako som písal, nehnevám sa, starším ženám dovolím ma volať aj takto ako si napísala, ak s tými ženami nie som dajme tomu v nejakom oficiálnom styku.
Отправлено в 08.09.13 14:29 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
A samozrejme, sú aj ľudia, ktorí ma volajú Miroslav, teda celým menom.
Отправлено в 08.09.13 14:31 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
OK. Takže rešpektujem = Miro, ak budeš pánom poslancom, Miroslav- je to pekné, znie to tak slovansky. Mňa, bábušku, volajú aj Majka, ale priznám sa, Mária mám najradšej.
Отправлено в 08.09.13 14:35 в ответ на Miroslav Čonka.
Отправлено в 08.09.13 21:55.
Človek s takým menom žil do r. 1992 v Poprade, patril ku disidentom-politickým, po rozdelení ČSFR o ňom počuť nebolo, pochádzal z Moravy a pracoval v nejakej firme -satelitu vtedy povestného JRD Slušovice.
Nemal však nič spoločné s disentom veriacich.
Autor komentov v MK používa menom ako pseudonym, pretože ešte nikdy sem nič pozitívne a povzbudzujúce nenapísal. Upozornila som adminov na tento jav- mlčia.
Отправлено в 09.09.13 0:00 в ответ на Mária Künzl.
Už je ten komentár preč. Pako, za komunizmu som nežil, len posledné roky a to som bol ešte veľmi malý. Nič nevie o mne a bude mi tu písať, že ja nariekam za komunizmom a nebojoval proti nemu. To písal ten správny, čo sa nevie ani za svoje názory podpísať a stáť za nimi na internetovej stránke. To je bojovník! emoticon emoticon emoticon
Отправлено в 09.09.13 7:54.
Miro, potom asi bude dobré aj vymazať aj ten môj koment z 23.15, lebo som zabudla napísať, komu je určený a niekto by si to mohol vysvetľovať že proti Tebe alebo Márii. Ale ak sa tu ešte objaví so svojim kuvikaním, volám adminovi na telefón. Ďakujem za porozumenie, to čo odpovedám Márii, môže ostať.
Отправлено в 09.09.13 9:03 в ответ на Miroslav Čonka.
Zmazali ste to.

,,Drevené jarmo si rozlámal ,ale železné jarmo nerozlámeš"
Отправлено в 09.09.13 12:50.
Vidíš Mária, to som si nevšimol ani tvoj komentár, lebo pán devaty s malým t a malým d, ma dosť vytočil. Samozrejme, že "Majka" by som si nedovolil ťa oslovovať, bolo by to neúctivé. Väčšinou píšem Mária Irma, lebo s Máriou Kunzl zvyknete obe písať do komentárov, potom by boli zmätky. Najmä, ak by som nepísal reakciu na konkrétny príspevok, ale len pridal príspevok.
Отправлено в 09.09.13 13:37 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
Proti takýmto a podobným snahám, ako má Lajčák, sa treba vehemntne postaviť. Protestovať. Modliť sa o zastavenie tohto úpadku aj na Slovensku. Postaviť modlitbový múr. Pokoj vám.
Отправлено в 20.09.13 21:21.
Nastal čas, aby katolíci vyhlásili svätú vojnu týmto nevercom, ktorí sa vzpierajú Božiemu zákonu!
Отправлено в 21.09.13 3:13 в ответ на Stefan Patrik Kovac.