« Назад

Zabime všetko prirodzené

Maršal Stalin, verím, že Boh je na našej strane. Aspoň ja som urobil všetko pre to, aby bol našim verným spojencom. Winston Churchill. A diabol je na mojej strane. Lebo celý svet vie, že diabol je komunista a Boh dozaista dobrý konzervatívec. Josif V. Stalin Teheránska konferencia, november 1943

Uvádzam výňatok z komunistického manifestu. Je v češtine, pretože slovenský som na internete nenašiel. Najmä pre tých, ktorí s tým nie sú oboznámení.

Zrušení rodiny! I největší radikálové se pohoršují nad tímto hanebným úmyslem komunistů.

Na čem je založena nynější, buržoazní rodina? Na kapitálu, na soukromém zisku. Plně vyvinuta existuje jedině pro buržoazii; jejím doplňkem však je život bez rodiny, vnucený proletářům, a veřejná prostituce.

Buržoazní rodina ovšem zanikne spolu s tímto svým doplňkem a obojí zmizí se zánikem kapitálu.

Vytýkáte nám snad, že chceme zrušit vykořisťování dětí jejich rodiči? Přiznáváme se k tomuto zločinu.

Ale vy tvrdíte, že nahrazením domácí výchovy společenskou výchovou chceme zrušit vztahy člověku nejdražší.

A není také vaše výchova určována společností? Není určována společenskými vztahy, v nichž vychováváte, přímým i nepřímým vměšováním společnosti, školou atd.? Komunisté si nevymýšlejí nějaké působení společnosti na výchovu; mění pouze charakter výchovy, zbavují ji vlivu panující třídy.

Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžném poměru mezi rodiči a dětmi jsou tím odpornější, čím víc rozvoj velkého průmyslu přetrhává všechny rodinné svazky proletářů a čím víc jsou děti proměňovány v pouhý předmět obchodu a v pracovní nástroje.

Ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás sborem celá buržoazie.

Měšťák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání, a nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný úděl postihne také ženy.

Nemá ani potuchy, že jde právě o to, zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje.

Není ostatně nic směšnějšího než přemravné zděšení našich měšťáků nad domnělým oficiálním společenstvím žen u komunistů. Komunisté nepotřebují zavádět společenství žen, to tu bylo skoro odjakživa.

Našim měšťákům dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvě, a s náramným potěšením si vzájemně svádějí manželky.

Buržoazní manželství je ve skutečnosti společenstvím manželek. Komunistům by bylo možno nanejvýš vytknout, že by chtěli[37] změnit pokrytecky zastřené společenství žen společenstvím oficiálním a nezastřeným. Rozumí se ostatně samo sebou, že se zrušením nynějších výrobních vztahů zmizí také z nich vyplývající společenství žen, tj. oficiální i neoficiální prostituce.

Komunistům se dále vytýká, že prý chtějí odstranit vlast a národnost.

Dělníci nemají vlast. Nelze jim vzít něco, co nemají. Protože proletariát musí nejprve dobýt politické panství, pozvednout se na národní třídu[38] a konstituovat se jako národ, je sám ještě národní, třebaže nikterak ve smyslu buržoazie.

Nacionální rozdíly a protiklady mezi národy mizejí stále víc už s rozvojem buržoazie, svobodou obchodu, světovým trhem, stejnorodostí průmyslové výroby a jí odpovídajícími životními poměry.

Vláda proletariátu tento proces ještě více urychlí. Spojená akce, alespoň civilizovaných zemí, je jednou z prvních podmínek osvobození proletariátu.

Tou měrou, jak bude odstraňováno vykořisťování jednoho individua druhým, bude odstraňováno i vykořisťování jednoho národa druhým.

S protikladem tříd uvnitř národa[39] padne i vzájemné nepřátelství mezi národy.

Obžaloby proti komunismu vznášené z hlediska náboženského, filosofického a vůbec ideologického nezasluhují obšírnějšího rozboru.

Prečo som teda vybral tieto veci z komunistického manifestu? Jednoducho preto, aby každý mohol vidieť, že komunizmus tu máme stále, ale stal sa z neho akýsi hybrid. Zem bola pokusné laboratórium, v ktorom sa skúmali rozličné ideológie, svetonázory atď., až napokon sa vytvorí nejaký nový hybrid z toho všetkého. Zrušenie a zničenie rodiny vidíme mnohonásobne, z pokusov LGBTI hnutia, z feministického hnutia, a teraz nastávajúcej tzv. Juvenilnej justície, čo nie je presný termín, ale tento termín sa na Slovensku už udomácnil a nikto si pod týmto termínom už nepredstaví ten pôvodný význam. Neviem koho zásluhou to bolo, ale každý z nás si pod týmto termínom predstaví odoberanie detí a ich umiestnenie do ústavnej starostlivosti. Samozrejme, kedže väčšina rodín na Slovensku žije v biednych podmienkach, tak sa hneď nájde množstvo vecí, prečo tie deti im odobrať. Nie, nemusí to byť na základe týrania, bitia, zneužívania, ako teraz môžeme v hojnom zažívať mediálnu masáž mozgov a propagandu z obrazoviek televízií o zneužívaní detí a odobrovaní sociálnych služieb. Tie totižto tiež už akosi sa zvrátene menia. Nemajú záujem rodine pomáhať, ktorá by niečo nemala. Ich hlavnou úlohou sa čoraz viac stáva a bude odoberanie detí a umiestňovanie ich do ústavnej starostlivosti, k výchove štátom, ako to mali už od počiatku komunisti v pláne. Nachádzate tieto veci v manifeste? Ohľadom tých národných rozdielov museli svoje požiadavky zmierniť, a uplatiť ten buržoázny systém, pretože ich nefungoval. Uvádzam tu ešte kratšie videá ohľadom tejto témy, ako aj včerajšiu reláciu o Juvenilnej justícii na Slobodnom Vysielači.

Kultúrny marxizmus - Frankfurtská škola - Koniec národov

Kritická teória - kolektivizmus

Androgynie - Kulturní pesimismus - Rozpad rodiny

 

Slobodný vysielač: Juvenilná justícia Hostia: Jozef Dupkala, Iva Vranská Rojková a Lucia Boddington

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Отправлено в 05.10.13 13:00.
Ničenie náboženských prejavov http://www.aktuality.sk/clanok/237655/staty-eu-by-mali-zakazat-obriezku-izrael-s­a-buri/
Отправлено в 05.10.13 19:02.
Zvláštne. Keď sme sa o komunistickom manifeste a podobných veciach museli učiť, nikdy som ho nečítala. Asi som ani nemala tú možnosť... Možno teraz (vďaka tvojmu článku) viem prečo.
Отправлено в 05.10.13 21:02.
To je zvláštne. Lebo v poslednom čase je "obriezka" moderná z tzv. hygienických dôvodov. Čítala som pred časom o tom nejakú diskusiu.
Отправлено в 05.10.13 21:03 в ответ на Miroslav Čonka.
Veď hej, aj ja som si ju dal urobiť. Je to rýchle, len človek zájde na kliniku a hneď aj ide. V pohode. Ale to oni nejdú zakázať pre toto, ale preto, lebo je to náboženský obrad u židov aj moslimov, a celá EÚ je bezbožná. Nie je ani len kresťanská, ale pohanská.
Отправлено в 05.10.13 21:10 в ответ на Eva Baranovičová.
Len hovorím, že ma to prekvapuje. Bohaté bezbožné rodiny to svojim deťom robia a židom chcú zakazovať... Nechápem.
Отправлено в 05.10.13 21:13 в ответ на Miroslav Čonka.
Práve o to posolstvo ide v tom, že tieto bludy a všetko sa rozšírilo do celého sveta. Boh by nám pomohol, keby sme vedeli, aké hrôzy nás čakajú, a prečo nebolo uverejnené, robilo by sa pokánie, ako keď sa kajali ľudia v Ninive, a nebola im odmietnutá výstraha. Fatimské posolstvo je nadovšetko prelomové a podstatné.
Отправлено в 05.10.13 22:00 в ответ на Eva Baranovičová.
Celkom sa to sem nehodí, čo teraz spomeniem - čítam Pacem in terris - Encyklika o mieri...z 1963...tiež som ho nikdy nečítala, lebo v čase, keď vyšiel, bol "zlom", lebo sme vtedy už po uši trčali v ideologickej kríze komunizmu a mali sme iné problémy a ani klérus ho asi "nepochopil", lepšie povedané neodovzdal tak, ako bol myslený... lebo pohľad ľudí už bol "zdeformovaný" ideológiou komunizmu a hoci som vtedy riadne nechápala, čo je čo, -70. roky mi politika nič nehovorila... ani encykliky.... Súvislosť je tá, že "sa nám otvorili oči"... aj pri čítaní politických diel aj kresťanských. Je to dobre, je to požehnanie, dúfam, že budeme vedieť konať to, čo máme...tu a teraz. V tých dielach je veľa poučenia... Stačilo by študovať listy a príhovory Jána Pavla II. lebo sú zhrnutím týchto vecí, dnes viem, že písal mnohé, týkajúce sa ohrozenia ideológií a on už v 80. - 90- tych rokoch o tom písal a hovoril... On vyrovnal mnohé chodníky aj smerom k politikom... len doba sa menila a mnohí ho nepočuli...nepočúvali... Aj Ján Pavol II. už o tom hovoril, o hrozbách pre spoločnosť a rodinu, morálku...lebo už bolo vidno... veď dnes sú aj bez Genderu také uvoľnené mravy a nielen mravy, ľudia nepochopili čo je demokracia...nepochopili, že taká nikdy nebude, aby každý robil čo chce... a ešte k tomu všetkému prišla EU... nuž rozum do hrsti... a držať sa Boha, lebo to už je vysoká škola zla...hoci to spočiatku bolo myslené dobre... ale ako každá "ideológia" kde má byť vylúčený Boh, ani táto, diktovaná hoci aj z EÚ nemôže prežiť...
Отправлено в 05.10.13 21:34.
On Ján Pavol II. v tom totiž bol doma, v tej tématike aj komunizmu aj socializmu a sám zažil vojnu... Mal prehľad, čo sa týka kapitalistických metód, ukrývaných pod rôzne pláštiky nejakých pojmov...Mal pohľad Božieho človeka a jeho diela ná ohľadom tých vecí veľa povedia aj dnes... je aktuálne, čítať jeho spisy (listy, encykliky, príhovory) lebo sa dotýkajú týchto vecí... Písal reálne, zrozumiteľne...pre každého. myslím, že ani kresťanskí politici (sú vôbec?) sa neriadia tými vzácnymi radami... ani kňazi...ani biskupi. Nie iba na Slovensku, vôbec... Inak by to nemohlo prísť až sem v tejto podobe...napr. Gender a aj to, čo je na ministerstvách a žiaľ aj v Cirkvi... Veď práve takí pápež učil vyjadrovať sa o veciach, ktoré boli horúce... a neuhol od pravdy! A Benedikt XVI. ? Písal tiež na tie témy... hádam viac orientovaný na Písmo a na Krista, ale jasne vedel, čo je vo veci... nepodceňme ich texty... písali pre túto dobu...
Отправлено в 05.10.13 21:44 в ответ на Mária Künzl.
Nemyslím, že iba znalosť posolstva by nás vytiahla z kaše... Cítim z toho neschopnosť pracovať s tým, čo je... Tretie posolstvo? Čo ešte nevieme? Že sme tak zlí, ako pred vojnou? radikalizmus a rasismus, aký bol aj vtedy... Na to nemusím vedieť posolstvo... a okrem toho, obrátenie sa, ku ktorému nás vyzývali posolstvá vôbec, ktorékoľvek... sa nerobí... je to ako za čias Noemových... žiaľ... robíme, ako keby nič... kto sa riadi Duchom? ... málokto a tí ostatní mu neveria a nepôjdu za tým, lebo dnes je všetko spochybňované... všetko... A keby Boh chcel, vedeli by sme ho... lebo On všetko riadi, aj to s posolstvom, aj s našimi chybami. Nie, to nie je dôvod...
Отправлено в 05.10.13 21:51 в ответ на Miroslav Čonka.
Cirkev spravila viac chýb... ale Boh pracuje aj s tými chybami, nesmieme to vidieť úzko iba z nášho pohľadu - Boh je nekonečný a všemocný a je stále pripravený urobiť z toho spásu! len ešte stále čaká na nás, čo my... to staré otrepané - obrátenie sa k nemu celým srdcom, celou bytosťou atď. a rozlišovanie v Duchu, čo je treba teraz - osobne, spolu, v klére atď. v Cirkvi, v spoločnosti...vo svete, stačí len rozmýšľať a počúvať ho = počúvnuť ho, rozumieť ho... všetko ostatné nám dá... aj dáva...
Отправлено в 05.10.13 21:58.
Nedá sa mi reagovať na tvoje komentáre Mária a hádže mi to do posledného komentáru k Eve všetko. Čo sa to robí s MK???
Отправлено в 05.10.13 22:02.
Verím, že aj z tohoto nás Boh vyvedie...inak by nebol Boh... On zvíťazí, s namiemoticon Len my musíme teraz vedieť, čo chceme a čo odmietneme a ako to urobiť. Pápeži nás varovali individualizmu, lebo ten nás rozdeľuje a oslabuje, napokon ten nám rozbil aj rodiny (rozvody - neschopnosť "vystáť" manžela/manželku a človek siahol po "lacnom" riešení a zaplatil životom, aj keď to tak necíti) taktiež varovali materialzmu... chcieť mať, to s tým súvisí lebo vedie k túžbe po moci...ako vidíme. Človek nechce mať iba veci ale chce všetko = moc + peniaze... to je staré ako svet. A morálka - detto. "Svet" či spoločnosť začala postune ponúkať "vošnosť" vo všetkom aj v morálke... tu sme podľahli aj mnohí z nás... mnohí ôdobríô ľudia boli bez iných slabí, a máme "nové" modely rodiny - dieťa iba s mamičkou alebo nezosobášení... A zlo nás zasiahlo najviac na morálke, lebo ak sa tá stratí, niet väčšej hodnoty... Morálka je vlastne vernosť Bohu a čistota srdca pred Bohom... myslenie vôbec... tu vznikla korupcia... aj korupcia viery... ak mi Boh nedá (hocičo, čo ja považujem za dôležité a potrebné) neverím...
Отправлено в 05.10.13 22:35.
Отправлено в 05.10.13 22:37 в ответ на Miroslav Čonka.
Vieš, teraz sa nikto nechce kajať - to vyčítali Cirkvi, lebo tam tiež spravila chybu, nie je to jednoduché, dnes niekoho dostať na pokánie, aj keď sa veľa mení... Nemeckí biskupi sa obrátili o 360 stupňov... aj ke´d sme to ešte za Benedikta nemohli dosť uvidieť - netreba 100% veriť ani médiám... ale je tu zmena. Netreba sa báť, len konať a ani netlačiť ale viesť...inak by to zakapalo. Tlak robila Cirkev v minulosti a doplatila na to...
Отправлено в 05.10.13 22:40 в ответ на Miroslav Čonka.
Ešte príklad zo života: teraz viem, vtedy som vedela iba troška... Už u mojich rodičov, v 70.-80. rokoch to bolo možné - dať sa rozviesť, a už tu nevedeli napr. kňazi povedať nič viac, ako "vydržte", Boh pomôže. Stačí to, treba tak veriť, len muž a žena sú v kríze a ako keby im to vtedy nestačí, aby ich to nieslo... a ak im duchovný nedá viac ako dve vety... dnes ani tie nie... mnohí to nevydržia... moji len zázrakom zostali spolu, lebo to bolo vážne, takmerr vybavené... a to bol začiatok. A interupcie? boli na dennom poriadku už vtedy... povedomie ľudí klesalo pod tým dolu... a potom začali kňazi strácať vieru... povolanie... dnes odchádzajú aj oni z "manželstva" kňazstva... a tak išlo jedno po druhom... ale je to ako s hriechomm vôbec - uvedomiť si, oľutovať celým srdcom, pokánie (a inteligentne! nie kolenovať - aj to, ak vieme, ale aj iné, dôležité je srdce! a to musí prísť od kňazov... už sú... aj tie uzdravovania a pod. a hlavne treba uzdravenie viery... tá je chorá... cintľavá.... preto nám chýba sila pre skutky... Dnes môžeme mnohé ôdoštudovať" sami, nemusíme ísť s každou hlúposťou za kňazmi... a kto to robí? ... kritizujeme ich... miesto podpory a hľadania spoločnej cesty... tak ako je. Nikto nepovedal, že je to ľahké, to je zasa o krížia a nesení... ak nesieme s Kristom, unesieme... aj kríž aj manžela a manželku aj biskupov a kňazov...a aj seba! my sme si najväčším bremenom...
Отправлено в 05.10.13 22:52.
Mária, teraz si ma pobavila, že sa obrátili o 360 stupňov, takže sú tam, kde boli emoticon mi chceš povedať, kedže vychodiskový a cieľový bod je ten istý. To je ako s dňom, síce má 24 hodín, ale koniec 24. hodiny, je aj začiatkom tej 1.
Отправлено в 05.10.13 22:55.