Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Назад

Každý kňaz je požehnaním

Každý kňaz je požehnaním

Nelichotivé slová na adresu kňazov a biskupov nie sú zriedkavým fenoménom, ale žiaľ, môžeme ich počuť ako jeden z typizovaných komentárov. Slová vďaky sa akosi vytratili a práve oni sa vyskytujú iba príležitostne často vyslovené príliš formálne na to, aby človek vôbec mohol uveriť, že sú úprimné.

Kňazi sú vzácni služobníci a odvážni muži, ktorí sa doslova zrieknu slobody a rodiny predošlej i budúcej, sľubujú dobrovoľne poslušnosť, vyberajú si  sviatosť, ktorá slúži omnoho viac ako im ešte neznámym ľuďom v neznámej farnosti. Už za toto veľké rozhodnutie si zaslúžia našu úctu a vďaku.

Naša pozornosť sa často nechá zlákať k žabo-myším konfliktom a nedorozumeniam a odbočí od toho podstatného- od   požehnaní, ktoré cez nich môžeme prijímať.

 Každý kňaz slúžiaci svätú omšu  nám umožňuje prísť k Ježišovi úplne blízko a osobne Ho prijať. Každý kňaz nám pri rozhrešení sprostredkúva milosrdné odpustenie Otca a uisťuje nás ním o novom začiatku s čistým štítom. Každý kňaz sa denne za mňa i za Teba modlí, každý kňaz nás dennodenne žehná v mene Otca, Syna i Svätého Ducha. Je mnoho ďalších služieb, ktorými nám kňazi prinášajú Božiu milosť do našich životov, no na jednu vec chcem upozorniť- môžeme mať pevnú vieru, že práve ten náš kňaz je pre nás istým a veľkým požehnaním, že stojí za nami a predchádza nás svojou modlitbou za nás.

Aj tu na portáli Moja Komunita máme skúsenosť s úžasnými duchovnými otcami, ktorí boli ochotní „adoptovať“ si aj veriacich mimo svojich farností s ich ťažkosťami, o ktorých píšu na modlitbovej stene. Viac ako 18 kňazov slúži sväté omše na tieto úmysly, vkladajú nás do svojich modlitieb a poskytujú duchovnú pomoc. Je to veľmi vzácna služba, o potrebe ktorej svedčia modlitbové úmysly,  i mnohé svedectvá o sile tejto duchovnej pomoci. 

Duchovní otcovia, vďaka za vaše „Áno“ kňazstvu, vďaka za vaše srdce ochotné slúžiť , za vašu obetu, námahu, za spoločenstvo s vami! Úprimná vďaka každému z Vás. Ste pre nás veľkým darom a požehnaním.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Martin, pekná úvaha. Mám zážitok, katolíčkou som - o rok bude 50 rokov a skoro každý rok sa mi ušlo byť na nejakej vysviacke alebo primíciách. Tí mladí muži sú krásni a plní milosti.
Preveľmi záleží od ich schopnosti bojovať za Božiu milosť, ktorej dostali vrchom vrchovatým. Ale máš to ako vo včerajšom evanjeliu. Stačí znechutený principál, niekto namrzený na mládež alebo na starých, a stane sa kúkoľom a kličiace zdravé zrno začne udúšať. 24 ročný mládenec už je zodpovedný, veď v tom veku si niektorí už zakladajú rodiny, no potrebuje zdravé usmerňovanie ...ak dostane v prvej farnosti samé výčitky, kritiky, zviažu mu ruky.....zatrpkne. Naopak, ak natrafí na horlivého, nábožného a otvoreného pre dialóg- vyrastá pri ňom, a hoci prvým vzorom je Pán, i dobrý duchovný otec farnosti môže byť mladému kaplánovi vzorom.
Máme veľa vynikajúcich kazateľov. To si priniesli do výbavy zo seminára. A to im nik tak ľahko nevezme. A máme horlivých spovedníkov, ktorí chcú dať i poučenie a povzbudenie, ale sú inštruovaní, že nemajú ľudí rozmaznávať a že treba túto sviatosť udeľovať rýchlo. To chce ďalšiu formáciu a NAŠE MODLITBY. Aby im ostala prvotná horlivosť a láska.
Že úcta patrí každému, je pravda- kto iný nám podá Ježiša do srdca? Ale pravda je i to, že kto berie svoju službu otovorene, kto sa naučí byť viac otcom ako dôstojným pánom- získa pre Ježiša viac duší.
Modlili sme sa za novokňaza. Na druhý deň po svojom príhovore, ktorý nehovoril o inom, ako o Ježišovej úžasnej láske a odpúšťaní mal pred spovednicou tri desiatky ľudí, a čo teší- mladých a mužov. Ostala som na tichej adorácii, ale sem tam som si všimla tváre, z ktorých žiarila radosť.
Mali sme tu kňaza, ktorý udeľoval pokánie: dvakrát toľko sa za kňaza pomodlíš, ako si naň nadával. emoticon Pán Vám žehnaj
Отправлено в 21.07.14 20:54.
Úplný súhlas :-) ... ale i každučký jeden človek je požehnaním :-)!
Отправлено в 21.07.14 22:15.
Отправлено в 29.05.21 12:07.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.